Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 23.8.2020

Teraz po sv. liturgiách je mimoriadna metropolitná zbierka pre cirkev v Libanone po ničivom výbuchu v Bejrúte.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok je spomienka na bl. M.D. Trčku preto po sv. liturgiách sa pomodlíme moleben k bl. Trčkovi.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V sobotu je sviatok Sťatie úctyhodnej hlavy Jána Krstiteľa sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

Na budúcu nedeľu sv. liturgia dopoludnia 8 00 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 10 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám keďže je to posledná nedeľa v mesiaci.

Ohlášky:

Patrik Pazin bývajúci v StropkoveDenisa Gonosová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Libor Petráš bývajúci v StropkoveDana Bednáriková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Martin Dulina bývajúci v DukovciachSimona Tančáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik