Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 26.7.2020

Teraz po sv. liturgiách je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Sobotu sv. liturgia budú ráno o 7 00 hod. a večerná sv. liturgia nebude. !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgia dopoludnia 8 00 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 10 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Pozvánka: Už v predstihu Vás chceme informovať, že dňa 29.08.2020 (sobota) sa uskutoční 8.ročník pešej púte k relikviám bl. Mučeníka M. D. Trčku, pri dodržovaní aktuálnych hygienických opatrení. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagat a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať v zakrestii.

Oznam: na budúci víkend 1. – 2.8.2020 sa uskutoční odpustová slávnosť na Bukovej Hôrke, na ktorú vás srdečne pozývame.

Ohlášky:

Peter Jakubčo bývajúci v StropkoveMariana Očipková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.   

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik