Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 21.06.2020

Teraz po sv. liturgiách je zbierka na náš chrám. Večer o 18 00 hod. je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v kláštore pri dodržovaní aktuálnych hygienických opatrení.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu máme sviatok Narodenia svätého Jána Krstiteľa – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. poobede o 16 00 hod. 17 45 hod. bude Novéna k MUP a o 18 00 hod. sv. liturgii a po nej o 19 00 hod. je nácvik zboru na odpustovú slávnosť ktorá bude 4. – 5. júla 2020. pri dodržovaní aktuálnych hygienických opatrení.     

Na budúcu nedeľu: sv. liturgie dopoludnia bude len dve 7 30, a  o 10 00 hod. je vyhradená pre rodinných príslušníkov detí, ktoré idú na slávnostné sv. prijímanie a večer o 18 00 hod.

Článok napísal Metod Lukačik