Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 17.05.2020

Milovaní veriaci, srdečné vás vítame v našom chráme na spoločnej modlitbe, budeme sa modliť na troch miestach v chráme dole v suteréne kde je dobre ozvučenie aj obraz, aj pred chrámom, jeden kňaz sväte prijímanie bude podávať v suteréne a potom vonku a druhí v chráme. Podľa aktuálnych hygienických opatrení.

AK SA DÁ, PROSÍME VÁS, ABY STE NA LITURGIU PRIŠLI CELÁ RODINA (MANŽELIA, DETI – ČLENOVIA SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI, KEĎŽE MôŽETE SEDIEŤ SPOLU A NIE V ROZOSTUPOCH – ABY SA MAXIMÁLNE VYUŽIL PRIESTOR NA SEDENIE V CHRÁME PRE VŠETKÝCH).

Spovedať budeme v chráme v miništrantskej sakristii, kde bude zabezpečený 2 metrový odstup a vetranie.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Vo štvrtok: mame prikázaný sviatok Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. (pre seniorov), a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 7 30 (pre seniorov), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 11 00 hod. a večer o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na katolíčke masmédiá.

Ohlášky:       

Lukáš Surgent bývajúci v Prešove a Katarína Vrabľová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.   

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik