Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 10.05.2020

Milovaní veriaci, srdečné vás vítame v našom chráme na spoločnej modlitbe, budeme sa modliť na troch miestach v chráme dole v suteréne kde je dobre ozvučenie aj obraz, aj pred chrámom, jeden kňaz sväte prijímanie bude podávať v suteréne a potom vonku a druhí v chráme. Podľa aktuálnych hygienických opatrení.

AK SA DÁ, PROSÍME VÁS, ABY STE NA LITURGIU PRIŠLI CELÁ RODINA (MANŽELIA, DETI – ČLENOVIA SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI, KEĎŽE MôŽETE SEDIEŤ SPOLU A NIE V ROZOSTUPOCH – ABY SA MAXIMÁLNE VYUŽIL PRIESTOR NA SEDENIE V CHRÁME PRE VŠETKÝCH).

Počas karantény sv. prijímanie sa podáva na ruku a malým deťom, ktoré ešte neboli na slávnostné sv. prijímanie sa Eucharistia v tomto období nepodáva a nedáva sa ani krížik na čelo; treba zachovať predpísané odstupy 2 metrov.

Počas karantény zvonček bude po sv. liturgii pri východe z chrámu.

Spovedať budeme v chráme v miništrantskej sakristii, kde bude zabezpečený 2 metrový odstup a vetranie.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 7 30 (pre seniorov), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 11 00 hod. a večer o 18 00 hod.

Dnes večer o 19 00 hod. je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v suteréne chrámu pri dodržovaní aktuálnych hygienických opatrení.

Ohlášky:       

Lukáš Surgent bývajúci v Prešove a Katarína Vrabľová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.   

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik