Liturgický program v priebehu týždňa

SLÁVA ISUSU CHRISTU!

Oznamy Stropkov 22.03.2020

BOHOSLUŽBY SA BUDÚ SLÁVIŤ BEZ VEREJNOSTI AŽ DO 31. MARCA

Bratislava,  20. marec (TSKE) Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až  do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska  kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej liturgii a bohoslužbách.  Píše sa to v stanovisku KBS, ktoré vám prinášame v plnom znení.                                           

“Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze  verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10.  marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od  10. marca do 23. marca 2020.
Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní  Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča,  povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby  nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych  diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej svätej omši. V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č.  2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade,  keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe  čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb  či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť  si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou  činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.
“Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc  a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o  nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”  

!!!! OZNAM !!!

Aby ste aj v tomto náročnom čase mohli čerpať silu z modlitby a blízkosti Ježiša Krista, náš chrám bude sprístupnený k súkromnej a individuálnej modlitbe naďalej od 8:00-20:00 hod.

Ak by sa niekto chcel vyspovedať, nech sa kontaktuje v kláštore.                  

Intencie daného dňa budú odslúžené neverejne!!!  Tešíme sa na chvíľu, kedy sa budeme môcť s vami stretnúť na spoločných sláveniach v našom chráme.

Článok napísal Metod Lukačik