Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 16.02.2020

Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 1725 hod. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: sv. liturgie budú ráno o 6 30 hod. a večer o 18 00 hod.

V utorok je stretnutie deti, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď a na slávnostné sväté prijímanie  o 18 00 hod. v kláštore.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a večer o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 730 hod. (slovenská), o 930 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod. Pri všetkých sv. liturgiách  bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Stretnutie rodičov o 19 00 hod. v kláštore.

Oznam: Stretnutie pre deti v sobotu o 15 00 hod. v kláštore. Futbal bude o 16 00 hod.

Oznam: Stretnutie členov Arcibratstva Sv. Ruženca bude na budúcu nedeľu 23.02.2020 o 15 00 hod. Pozývame aj všetkých Vás drahý bratia a sestry na modlitebné stretnutie.

Oznam: Kto by mal záujem drahý bratia a sestry poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu na našu michalovskú viceprovinciu redemptoristov alebo nášmu zboru,  vzadu pri časopisoch sa nachádzajú vyhlásenia. Už vopred Vám z úprimného srdca ďakujeme. 

Oznam: Aj tento rok počas jarných prázdnin organizujeme spolu s farnosťou bl. V. Hopka  akciu pod názvom FARNOSŤ NA ĽADE, ktorá sa bude konať v utorok 03.03.2020 v Hokejovej Arene vo Vranove nad Topľou. Rodiny s deťmi a mládež sa môžu nahlásiť v zakrestii (treba uviesť či pôjdete objednaným autobusom, alebo vlastným autom). Odchod autobusu bude cca o 9 00 hod. od cerkvi; cena je symbolické 1,- euro na osobu. Klzisko je objednane od 11 30 do 13 30 hod.    

Ohlášky:       

  1. Lukáš Hudzík bývajúci v Závadke a Jana Kačmárová bývajúci v Spišskej Novej Vsi. Ohlasujú sa po 3x.   

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik