Liturgický program v priebehu týždeňa

Oznamy Stropkov 24.12.2017

Dnes o 15 00 hod. budeme sláviť Veľkú večiereň bez liturgie!!!  V nočných hodinách o 23 00 hod. bude Veľké povečerie  s lítiou a o pol noci bude polnočná sv. liturgia. Po každej sv. liturgii budú skauti s Betlehemským svetlom v kláštore.

Zajtra – Pondelok – Narodenie Pána – je to prikázaný sviatok – sv. liturgie budú – 7 30 hod. (liturgia sv. Bazila Veľkého), 9 30 hod. a o 11 00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Večerná sv. liturgia nebude!!! Podvečer o 16 00 hod. Vás srdečne pozývame na Vianočné pásmo. Hosťom v programe bude Mgr. Miroslav Humeník so s jeho žiačkami. Srdečne ste pozvaný.

Utorok – Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – je to prikázaný sviatok – sv. liturgie budú ako na sviatok Narodenia Pána –  7 30 hod., 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia nebude!!!

Streda – sviatok sv. Štefana –  sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 17 30 hod. bude Novena k MUP a o 18 00 hod. bude sv. liturgia.

Štvrtok – Piatok – sv. liturgie budú ráno o 6 30 hod. a večer o 18 00 hod.

V sobotu sv. liturgia ráno o 7 00 hod., večerná sv. liturgia o 18 00 hod.                         

Na budúcu nedeľa – dopoludnia sv. liturgie budú ako obvykle 7 30 hod., 9 30 hod. a o 11 00 hod. (zameraná na rodiny s deťmi). Popoludní o 15 00 hod. bude modlitebné stretnutie arcibratstva svätého ruženca. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.  V nočných hodinách o 23 30 hod. bude Ďakovný Akatist a požehnanie s Eucharistiou. Pri všetkých sv. liturgiách  bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. 

Článok napísal Metod Lukačik