Liturgický program: 6 – 14.04.2020

Oznamy Stropkov 5.4.2020

Liturgický program: 06-14.04.2020 BEZ ÚČASTI VERIACICH A ZA ZATVORENÝMI DVERAMI. 

V pondelok, utorok a stredu: 18 00 hod. Liturgia vopred posvätených darov.        

Svätý a veľký štvrtok: o 17 00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého a po nej strasti.                     

Svätý a veľký piatok: prikázaný sviatok. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst! o 8 00 hod. Kráľovské hodinky,  o 15 00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščenice.

Svätá a veľká sobotu: o 8 00 hod. Jeruzalemská utiereň, o 17 00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, 21 00 hod. Nadhrobná polnočnica.

Sväta a veľká nedeľa Paschy 5 00 hod. Utiereň vzkriesenia + Požehnanie pokrmov: sv. liturgie 7 30 hod, 9 30 hod, 11 00 hod. Poobede o 15 00 hod. Večiereň.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok: sv. liturgie: 7 30 hod, 9 30 hod, 11 00 , hod.                   

Svetlý utorok je odporúčaný sviatok: sv. liturgie 8 00 hod, a večer o 18 00 hod

Aby ste aj v tomto náročnom čase mohli čerpať silu z modlitby a blízkosti Ježiša Krista, náš chrám bude sprístupnený k súkromnej a individuálnej modlitbe naďalej

VEĽKÝ PONDELOK – OD 08.00 – 20.00 HOD.

VEĽKÝ UTOROK- OD 08.00 – 20.00 HOD.

VEĽKÁ STREDA- OD 08.00 – 20.00 HOD.

VEĽKÝ ŠTVRTOK- OD 08.00 – 17.00 HOD.

VEĽKÝ PIATOK- OD 10.00 – 15.00 HOD.

VEĽKÁ SOBOTA- chrám bude zatvorený!

NEDEĽA PASCHY- OD 08.00 – 20.00 HOD.

SVETLÝ PONDELOK- OD 08.00 – 20.00 HOD.

Prosba o pomoc

Vzhľadom na danú situáciu zákazu verejných bohoslužieb, s ktorou je spojený aj totálny výpadok príjmu z milodarov a zvončeka, ktorý sa používa na chod a réžiu nášho chrámu, vás úctivo prosíme, aby ste pri súkromnej návšteve nášho chrámu prispeli svojím milodarom na chrám do pokladničky alebo prevodom na náš farský účet:

 

SK66 0900 0000 0001 0466 7053

 

Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a za Váš milodar.

Článok napísal Metod Lukačik