Farské oznamy 9.7.2023

Najprv chcem vyjadriť vrelé poďakovanie: všetkým, ktorí prispeli k vydarenej odpustovej slávnosti: tým, ktorí upratovali, brigádovali, ozdobili chrám kvetmi, fotografovali, spievali, tak kantorom ako aj zboru a mladým, kurátorom i cerkovníkom, miništrantom, jedným slovom všetkým srdečné Pán Boh zaplať za vašu pomoc a službu.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase. Ráno o 6.30 a večer o 18.00 sv. liturgie. V sobotu o 7.00 hod.
V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlíme časť Akatistu požehnania rodín.
V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.
Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 800 hod. (slovenská) o 930 hod. (cirkevnoslovanská) a o 1100 hod. sv. liturgia. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Tretia júlová nedeľa je v našej Kongregácii zasvätená Kristovi Vykupiteľovi. Na budúcu nedeľu (16.7.) bude zbierka na svojpomocný fond pre farnosti.
V túto nedeľu večer o 17.00 hod. bude na námestí koncert známej slovenskej speváčky, textárky Janais. Ste srdečne pozvaní. Vstup je voľný.
Oznamujeme, že pre účastníkov bohoslužieb, či pre návštevníkov kláštora bude k dispozícii parkovisko na kláštornom dvore.

Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marián Šafranko bývajúci v Stropkove a Kamila Kupiec bývajúca v Krzeszowe, v Poľsku, ohlasujú sa po 2x.

Alexandra Holodová pochádzajúca zo Stropkova, avšak bývajúca Kremnici a Michal Ziman bývajúci v Kremnici. Ohlasujú sa po 2x.

Veronika Jurčišinová zo Stropkova a Maroš Čeleš z Nitry, ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by niektorý pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár