Farské oznamy 6.8.2023

Sv. liturgie budú celý tento týždeň ako zvyčajne. Na budúcu nedeľu 13.8. je zbierka na katechizáciu a katolícke školy. O týždeň je odpust v Klokočove.

Na budúcu nedeľu 13.8. pozývam kurátorov o 19.00 na naše prvé stretnutie do kláštora. Chcem sa spoznať s kurátorským zborom a vypočuť si vaše podnety ohľadom farnosti. Neskôr budú nasledovať ďalšie stretnutia s kantormi, ženami, ktoré upratujú chrám, speváckym zborom, spoločenstvami rodín, modlitieb matiek, mládežou, miništrantmi. Ale aj každý veriaci môže prísť priamo za správcom farnosti a povedať mu svoje postrehy a nápady ohľadom nášho farského spoločenstva.

Program odpustu v Ľutine je na nástenke. Na odpust bl. Metoda do Michaloviec organizujeme autobus na sobotňajší program, kde okrem sv. ruženca, veľkej večierne a sv. liturgie sú aj modlitby za uzdravenie na príhovor bl. Metoda s pomazaním jeho olejom. Je potrebné sa zapísať v sakrestii. Ženy, ktoré upratujú chrám, kantori i kurátori majú túto púť autobusom zadarmo. Stále platí pozvánka aj na sobotňajšiu cyklopúť zo Stropkova do Michaloviec.

Je aktualizovaný harmonogram upratovania chrámu na ďalšie obdobie. Stále platí pozvánka pre ďalšie ženy, ktoré sa chcú zapojiť do upratovania nášho chrámu. Vytvoria sa dve skupiny z rodičov detí, ktoré sa budú pripravovať v budúcom školskom roku na prvú sv. spoveď a slávnostné sv. prijímanie.

Minulý piatok odišla do večnosti Monika Piskoríková a Veronika Beríková. Prvý pohreb bude v pondelok o 9.00 hod., druhý o 11.00 hod., s tým, že predtým bude aj pohrebná sv. liturgia o 10.00 hod.

Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Toriský bývajúci v Košiciach a Anna Šmilňáková bývajúca v Stropkov – Bokša, ohlasujú sa po 3x.

Patrik Kuzmovič bývajúci vo Svidníku a Mária Božiková bývajúca vo Svidníku, ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Môžete si zakúpiť augustové číslo Misionára, spravené už pod vedením o. Atanáza alebo zobrať, kto si ho objednal.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár