Farské oznamy 5.5.2024

 

Liturgicky program. Vo všedné dni ako obvykle. V stredu je ukončenie Paschy. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista a sv. liturgie ráno o 8.00 hod. a poobede o 16.00 hod a o 18.00 hod., pri každej sv. liturgii je aj myrovanie.  Pred večernou sv. liturgiou o 17.45 hod. bude aj Moleben k Presv.Bohorodičke. V sobotu je sviatok bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka, veriaci z tejto farnosti majú prikázaný sviatok. Ich odpust je 19. mája s duchovnou obnovou od 16.5., viac informácii na plagáte. Povzbudzujeme deti, ktoré dnes slávnostne prijali Eucharistiu, aby prichádzali na sv. liturgie počas celého týždňa. Zajtra v pondelok po večernej sv. liturgii budú mať ešte svoje stretnutie v suteréne chrámu. V pondelok večer spieva náš chrámový zbor. Na budúcu nedeľu sú už sv. liturgie ako obvykle 8.00, 9.30, 11.00 a večer o 18.00 hod.

mesiaci máj, keďže je zasvätený Panne Márii, povzbudzujeme k horlivejšej mariánskej úcte: (modlitbe sv. ruženca pred sv. liturgiou, v stredu k Novéne k Matke ustavičnej pomoci, vo štvrtok k Molebenu k Presv. Bohorodičke) alebo aj duchovnej mariánskej obnove, ktorú bude viesť o. Jozef Troja CSsR v našom kláštore v dňoch 24. – 26. mája.

Ešte je možnosť prihlásiť sa na púť do Medžugoria, ktorá bude posledný májový týždeň, od pondelka 27.mája do soboty 1. júna. Hlásiť sa treba u o. Pavla Tomka.

Vzadu za lavicami sú hodnotné kresťanské knihy z Vydavateľstva Misionár na zakúpenie.

Na budúcu nedeľu 12. mája je zbierka na katolícke masmédiá.

Ďakujem všetkým, ktorý sa podieľali na príprave ako aj realizácii tejto peknej slávnosti prvej sv. spovede a slávnostného sv. prijímania v našej farnosti.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár