Farské oznamy 31.12.2023

Dnes večerná sv. liturgia je o 17.00 hod. V noci o 23.00 hod. začne nočná eucharistická adorácia a vyvrcholí Eucharistickým požehnaním do nového roku.

Liturgicky program na tento týždeň je špeciálny:

V pondelok je prikázaný sviatok Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Sväté liturgie sv. Bazila Veľkého sú ako v nedeľu (8.00, 9.30, 11.00, 18.00) a pri nich je aj myrovanie.

V utorok až štvrtok sv. liturgie ako zvyčajne, ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00, s danými témami v utorok pre rodiny, streda je pred sv. liturgiou Novéna k MUP, vo štvrtok po sv. liturgii Moleben k bl. Metodovi.

Tento  týždeň je prvopiatkový týždeň spovedať sa bude pri sv. liturgiách a v piatok budeme chodiť spovedať chorých až po 10.00 hod. po Kráľovských hodinkách.

V piatok je zdržanlivosť od mäsa s pôstom, čiže je možné raz za deň sa najesť dosýta a dvakrát občerstviť. Ráno nie je sv. liturgia, ale Kráľovské hodiny. Poobede o 16.00 hod. je Veľká večiereň so sv. liturgiou sv. Bazila Veľkého s veľkým svätením vody a večer o 21.00 hod. je Veľké povečerie s litiou.

V sobotu 6. januára je prikázaný sviatok Bohozjavenia a sv. liturgie o 8.00 hod, o 9.30 hod., o 11.00 hod. Večer sv. liturgia o 18.00 hod. nebude, keďže budeme chodiť svätiť príbytky. Počas všetkých sv. liturgií bude aj myrovanie.

V sobotu a v nedeľu poobede od 14.00 hod budeme chodiť viacerí kňazi posviacať príbytky. Kto si chce dať posvätiť svoj príbytok, tak nech sa zapíše do zoznamu, ktorý je vzadu za lavicami. Sú dva zoznamy jeden na sobotu a druhý na nedeľu. Okrem adresy napíšte aj kontakt na seba. 

Vzadu sú nové brožúrky na Bohozjavenie po 3 eurá, ktoré budeme používať počas sviatkov Bohozjavenia.

V roku 2024 budeme sláviť v našej farnosti 100 rokov od vystavenia ikony Matky ustavičnej pomoci k verejnej úcte v Stropkove. Naša ikona je prvá oficiálna kópia ikony Matky ustavičnej pomoci na Slovensku. Najprv bola vystavená k verejnej úcte 25 rokov v kláštornom kostole Najsv. Trojice a potom ďalších 75 rokov v našom chráme. Pripravujeme na toto výročie viacero podujatí a akcií. Jedným z nich je týždenná návšteva ikony v rodinách, ktoré ju budú chcieť prijať. Pripravíme a ponúkneme Vám modlitby a katechézy, ktoré sa môžete počas tohto týždňa aj ako rodina spoločne pomodliť. Počas tohto týždňa môže prísť na pastoračnú návštevu aj kňaz, ak si to budete priať a dohodnete si termín. Môžete sa už začať zapisovať v sakristií a vybrať si aj konkrétny týždeň, kedy by ste ju chceli mať doma. Tri ikony začnú putovať po rodinách od sviatku Stretnutia Pána, čiže od 2. februára 2024. Vyvrcholenie tohto jubilea bude počas chrámového odpustu Matky ustavičnej pomoci a sv. Cyrila a Metoda – 27. jún až 5. júl 2024, kedy bude pripravený bohatý program.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár