Farské oznamy 28.1.2024

Dnes – v poslednú nedeľu v mesiaci – je zbierka na náš chrám.

Liturgicky program v tomto týždni: sv. liturgie v pondelok ráno 6.30, večer o 18.00, v utorok máme sviatok Troch svätiteľov, ráno o 8.00 hod. večer o 18.00 je tématická kázeň pre rodiny, po sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodí, v stredu ráno 6.30 hod., večer 17.30 hod, Novéna k MUP a o 18.00 ho sv. liturgia, štvrtok ako zvyčajne, po večernej sv. liturgii moleben k bl. Metodovi, piatok 2. februára je veľký sviatok Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Ráno sv. liturgia o 8.00 a večer o 16.00 a 18.00 hod. Pri večernej sv. liturgii spieva náš zbor a po nej posvätíme aj tri putovné ikony MUP a prevezmú si ich prvé tri rodiny. Po každej sv. liturgii svätíme sviece a bude aj myrovanie a v tento piatok je voľnica. V tento deň začína jubileum 100 rokov prítomnosti a verejnej úcty k ikone Matky ustavičnej pomoci v našej farnosti. Môžete ju pozvať do svojho príbytku a prijať jej ikonu na jeden týždeň.

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedáme počas sv. liturgií, a chorých budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod.

V piatok večer o 19.30 hod. je stretnutie kantorov v kláštore.

V sobotu 3. februára je prvá zádušná sobota, zádušná sv. liturgia bude ráno o 7.00 s hramotami. Vzadu sú lístky na hramoty, môžete tam zapísať svoje rodiny a mená zosnulých. Modlitby za našich zosnulých sú vyjadrením našej lásky a vďačnosti.

V sobotu 3.2. ako redemptoristi ideme do Michaloviec, na slávenie dňa zasväteného života spolu s našimi vladykami, aj s novým prešovským arcibiskupom a metropolitom Jonášom i všetkými zasvätenými osobami prešovskej metropolie. Prosíme o modlitby za nás v tento deň.

Môžete podporiť nás redemptoristov ako aj náš apoštolát 2% zo svojich daní. Tlačivá sú vzadu za lavicami.

Cez víkend 1. – 3. marca sa organizuje v našom kláštore pôstna duchovná obnova, ktorú vedie o. Pavol Tomko. Pozývame. Hláste sa u o. Pavla.

Počas Veľkého pôstu pozývame mužov na týždenné nedeľné stretnutia v kláštore a spoločné mužské prežívanie tohto intenzívneho času pokánia a asketického úsilia. Prvé hodinové stretnutie bude už na budúcu nedeľu o 19.15 hod. v kláštore. Pôjde len o 8-9 spoločných stretnutí a 40 dní asketického úsilia, ktoré však môžu priniesť zásadnú zmenu v kresťanskom i ľudskom živote. Ste srdečne pozvaní!

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár