Farské oznamy 27.08.2023

Dnes je zbierka na náš chrám.

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. Avšak v utorok máme odporúčaný sviatok Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.V teň deň sú sv. liturgie ráno o 8.00 hod a večer o 18.00. V tento sviatok je aj zdržanlivosť od mäsa. V stredu 17.30 hod. je Novéna k MUP a v piatok je 1. septembra, čiže prvý piatok v mesiaci a začiatok cirkevného roku – indikt. Po večernej sv. liturgii bude aj krátka eucharistická adorácia. V sobotu 2. septembra už začíname aj so slúžením večerných svätých liturgií, čiže na budúcu sobotu bude sv. liturgia aj večer o 18.00 hod.

Na budúcu nedeľu 3.9. pozývame na sv. liturgiu o 11.00 hod zvlášť prváčikov a všetkých ostatných žiakov, aj s ich školskými taškami. Totiž počas tejto sv. liturgie im požehnáme školské tašky, aby im dobre slúžili v ich školských povinnostiach.

Spovedáme na prvý piatok ako zvyčajne, vo štvrtok a piatok od 17.00 hod.. Chorých budeme spovedať v piatok od 8.00 hod. Ak máte staršiu osobu alebo chorého, kto by mal záujem o prvopiatkové spovede po domoch, nahláste nám ho. 1. septembra začína v našom byzantskom obrade nový cirkevný liturgický rok a 4. septembra aj nový školský rok, aj toto je vhodná príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

Ako redemptoristi organizujeme na budúci rok spoločnú púť do Svätej Zeme v termíne 20. – 27.04. 2024, odchádza sa z Košíc, základná cena je 950 eur. Pri záväznom prihlásení sa treba zaplatiť aj zálohu 500 eur. Bližšie informácie na plagáte alebo v sakrestii.

Vzadu za lavicami si môžete zobrať prihlášky na prvú svätú spoveď a slávnostné sv. prijímanie eucharistie v tomto novom školskom roku 2023/24 v našej farnosti. Vypísanú prihlášku treba odovzdať kňazovi v chráme alebo v škole na náboženstve do 17.9.. Prvé stretnutie rodičov s deťmi bude v stredu 20. septembra o 19.00 hod. v kláštore. Príprava začína v septembri a končí v máji budúceho roku a spočíva okrem účasti detí na hodinách náboženstva, aj na účasti detí a rodičov na sviatočných a nedeľných sv. liturgiách, na sporadických špeciálnych pastoračných aktivitách pre deti, ako aj na každomesačných katechetických stretnutiach pre tieto deti a ich rodičov, čas sa určí na prvom stretnutí. Od začiatku nového školského roku, čiže od pondelka 4.9. by už tretiaci pripravujúci sa na prvú sv. spoveď, nemali pristupovať k sv. prijímaniu.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Dalibor Ferenc bývajúci v Stropkove a Mgr. Simona Komišaková bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 1x.

Gabriel Tokarský bývajúci v Stropkove a Diana Šeršeňová bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 2x.

Ing. Patrik Patrík bývajúci v Medzilaborciach a MUDr. Viktória Kostilníková bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 2x.

Erik Murín bývajúci v Prešove a Nikola Varcholíková pochádzajúca zo Stropkova a bývajúca v Prešove, ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár