Farské oznamy 24.09.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. V utorok po sv. liturgii bude aj druhá časť Akatistu rodín a takto každý utorok sa chceme venovať aj v kázni aj v modlitbe osobitne rodinám a manželskému povolaniu. V tento utorok spomíname v našej redemptoristickej rodine blahoslaveného redemptoristu Gašpara Štangassingera. V stredu 17.30 hod je Novéna k MUP pred sv. liturgiou. Vo štvrtok po sv. liturgii moleben k bl. Metodovi. V ten deň sa uskutoční aj formačný program – cesta uzdravenia pre tých, ktorí sa nahlásili a večerná sv. liturgia je venovaná vnútornému uzdraveniu.

Dnes popoludní o 15.00. hod je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca s o. Jozefom Trojom.

Dnes o 16.00 hod. je v kláštore stretnutie mládeže. Všetci, ktorí hľadajú úprimné priateľstvá a chcú formovať svoj charakter i osobnosť na základe viery ako aj všetci mladí hľadajúci, sú srdečne pozvaní. Na tomto stretnutí sa budeme venovať kresťanskej meditácii, preto si treba priniesť Sväté písmo aj so žalmami.

V pondelok po večernej sv. liturgii v suteréne cerkvi bude stretnutie žien nad Bibliou.

Prvé stretnutie pre všetkých, ktorí žijú v tzv. iregulárnych situáciách (napr. rozvedení, rozvedení a znovu zosobášení, nezosobášení a žijúci spolu atď.) a chcú formačné a duchovné stretnutia, bude na budúcu nedeľu 1. októbra o 15.00 hod. v kláštore. Stretnutie vedie o. Metod Lukačik.

Pripomíname predplatné časopisu Misionár na budúci rok (cena je 21 eur), kto sa nahlási do 11. novembra, bude mať stolový kalendár zadarmo. Samostatne stojí náš stolový kalendár za 3 eura.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Matúš Homza bývajúci v Stropkove a Romana Vránová bývajúca v Dolnom Kubíne, ohlasujú sa po 2x.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár