Farské oznamy 23.7.2023

Liturgický program je tento týždeň ako obvykle. V stredu je pred sv. liturgiou Novéna k MUP. Vo štvrtok po sv. liturgii moleben k bl. Metodovi.
Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 800 hod., o 930 hod. (cirkevnoslovanská) a o 1100 hod. sv. liturgia. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Na budúcu nedeľu je aj odpust na Bukovej Hirke, hlavná sv. liturgia je o 10.30 hod. s vladykom Petrom Rusnákom a bude spojená aj s posviackou zvona.
Budúca nedeľa je posledná v mesiaci, preto je zbierka na náš chrám.

Pripomínam o možnosti parkovať na našom kláštornom dvore pre účastníkov bohoslužieb alebo návštevníkov kláštora.

Posledný augustový víkend, presnejšie 26.-27.8., je viceprovinciálna odpustová slávnosť blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku v Bazilike minor v Michalovciach. Plagát s programom je na nástenke. Pozývam, že kto by sa chcel zúčastniť cyklopúte k bl.Metodovi v sobotu 26.8. zo Stropkova do Michaloviec, nech sa u mňa nahlási. Naspäť sa už vrátime autobusom. Kto by mal záujem ísť v sobotu poobede autobusom na odpust do Michaloviec, takisto nech mi dá vedieť alebo v sakrestii cerkovníkom. Uvidíme podľa počtu záujemcov. Ženy, ktoré upratujú chrám, kantori i kurátori budú mať túto púť autobusom zadarmo. V sobotu 26.8. sa uskutoční aj 11. ročník pešej púte z Nižného Hrabovca do Michaloviec pod vedením o. Atanáza CSsR – plagát je na nástenke.

Organizuje sa kresťansky tábor na Bukovej Hirke pre deti od 7 do 14 rokov v termíne 8.-10. augusta, cena je 18 eur, viac informácii nájdete na plagáte.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Toriský bývajúci v Košiciach a Anna Šmilňáková bývajúca v Stropkov – Bokša, ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár