Farské oznamy 21.1.2024

Liturgicky program v našom chráme je tento týždeň ako zvyčajne.

Na budúcu sobotu nás čaká bohatý program: V sobotu 27. januára bude v gréckokatolíckej katedrále v Prešove biskupská vysviacka otca jeromonacha Jonáša Maxima o 10.00 hod. Bude vysielaná v RTVS, Tv Lux, Tv Logos, Tv Zemplín a Rádiu Lumen. O 12.00 hodine budú 5 min. zvoniť všetky zvony v Prešovej metropolii na znak radosti a vďačnosti za nového metropolitu-arcibiskupa vladyku Jonáša.

Na budúcu sobotu večer o 19.30 pokračuje kurz Alfa pre mladých v kláštore, nie v suteréne. Prvé tri stretnutia sú ešte otvorené aj pre nových účastníkov a záujemcov. Pozývame každého tínedžera.

 

Na budúcu sobotu bude ďalšie stretnutie rodičov s deťmi pripravujúcich sa slávnostné sv. prijímanie v suteréne o 15.00 hod.

 

Na budúcu sobotu večer bude modlitba chvál o 19.15 hod. s témou o poslušnosti.

 

Veľké mariánske jubileum v našej farnosti. V tomto roku slávime 100 rokov od vystavenia ikony Matky ustavičnej pomoci k verejnej úcte v Stropkove. Ponúkame Vám možnosť mať jeden týždeň u vás doma ikonu Matky ustavičnej pomoci. Dostanete aj brožúrku, ktorá vám pomôže v spoločnej modlitbe pred ikonou. Počas tohto týždňa, ak budete chcieť, vás môže prísť navštíviť aj kňaz. Táto putujúca ikona Matky ustavičnej pomoci môže priniesť veľké požehnanie a posilu do Vašich rodín a domácností. Všetky milosti nám Boh dáva cez Máriu. Záujemcovia o túto návštevu ikony Matky ustavičnej pomoci, nech sa zapíšu v sakrestii.

Minulo týždenná zbierka na cirkevné školy činila 361,40 eur.

Na budúcu nedeľu (posledná v mesiaci) je zbierka na chrám.

Môžete podporiť nás redemptoristov ako aj náš apoštolát 2% zo svojich daní. Tlačivá sú vzadu za lavicami.

Ponúkame Vám, aj naše knihy z Vydavateľstva Misionár. Sú vzadu za lavicami.

Cez víkend 1. – 3. marca sa organizuje v našom kláštore pôstna duchovná obnova, ktorú vedie o. Pavol Tomko. Pozývame. Hláste sa u o. Pavla.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár