Farské oznamy 20.08.2023

Sv. liturgie budú tento týždeň ako zvyčajne. V stredu je Novéna k MUP a v piatok 25. augusta je liturgická spomienka na bl. mučeníka Metoda Trčku a preto je aj voľnica, po večernej sv. liturgii bude aj moleben k bl. Metodovi.

V sobotu odchádza autobus na odpust bl. Metoda do Michaloviec od cerkvi o 15.00 hod.. Ešte je možné sa dopísať na zoznam pútnikov vzadu za lavicami.

Duchovné a formačné centrum Ivana Mastiliaka ponúka 4 mesačný formačný program – cesta uzdravenia. Počas 4 mesiacov bude 8 stretnutí, 4 spoločné v týchto termínoch (28.9., 26.10., 23.11., 14.12) ostatné stretnutia budú individuálne po vzájomnej dohode s o. Metodom, ktorý dáva tieto špeciálne duchovné cvičenia na tému vnútorného uzdravenia. Je potrebné nahlásiť sa do 20.9.2023 na emailovej adrese duchovnecssr@gmail.com alebo osobne u o. Antona Verbovského CSsR

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Gabriel Tokarský bývajúci v Stropkove a Diana Šeršeňová bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 1x.

Ing. Patrik Patrík bývajúci v Medzilaborciach a MUDr. Viktória Kostilníková bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 1x.

Erik Murín bývajúci v Prešove a Nikola Varcholíková pochádzajúca zo Stropkova a bývajúca v Prešove, ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Mladí, ktorí v roku 2024 plánujú prijať sviatosť manželstva v našej cerkvi, nech sa hlásia na farskom úrade. Najlepšie je hlásiť sa osobne, ale je to možné aj emailom (metodcssr@yahoo.com), či telefonicky (0911 525 794).

V piatok 18.8. odišiel do večnosti p. Albín Hričan, dnes večer o 18.00 hod. je modlenie, v pondelok bude o 12.00 hod. pohrebná sv. liturgia a o 13. pohrebné obrady.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár