Farské oznamy 2.7.2023

Personálne zmeny.

Ako už asi viete, že od 1. júla je novým správcom farnosti o. Metod Marcel Lukačik a zároveň je aj novým predstaveným kláštora (osobný kontakt na neho je mob. č. 0911 525 794). Zo stropkovskej komunity redemptoristov odišli na nové miesto pôsobenia o. Jozef Vojtila a o. Cyril Bučko, a ďalším novým členom komunity je o. Anton Verbovský, ktorého srdečne vítame a prajeme mu hojnosť Božieho požehnania na jeho novom pôsobisku v Stropkove. Okrem toho, že bude slúžiť aj vo farnosti, jeho hlavnou misiou je organizovať a viesť duchovné cvičenia, či podobné formačné aktivity v našom kláštore, v duchovnom a formačnom centre Božieho služobníka o. Jána Ivana Mastiliaka.

Dnes po každej sv. liturgii je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Liturgický program v nasledujúcom týždňi ako obvykle: s tým, že v utorok večer a v stredu máme odpustovú slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Program odpustu je na plagáte: v utorok začíname sv. ružencom o 16.30, ďalej o 17.00 Veľká večiereň a potom slovenská archijerejská sv. liturgia s vladykom Milanom Chauturom, po nej o 20.00 ešte Akatist k MUP a o 21.00 Modlitba Chvál – moc Eucharistie, ktorá bude aj streamovaná cez internet. V stredu je prvá sv. liturgia o 8.00 s viceprovinciálom o. Miroslavom Bujdošom CSsR, po nej o 9.00 Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi a hlavná archijerejská staroslovienska sv. liturgia je 10.00 hod s vladykom Petrom Rusnákom. Sviatok sv. Cyrila a Metoda je pre našu farnosť prikázaný. Večer už sv. liturgia a ani Novéna k Matke ustavičnej pomoci nebude.

Už teraz sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do včerajšej brigády a prípravy našej odpustovej slávnosti.

V tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a vo štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod. Je dobré začať čas prázdnin, či dovoleniek dobrou sv. spoveďou.

Na prvý piatok večer o 18.00 hod bude slávnostne uvedený do úradu správca farnosti o. Metod. Toto uvedenie vykoná stropkovský dekan o. Slavomír Tarasovič, pozývame na tento obrad.

Počas prázdnin nebude v našom chráme večerná sobotná sv. liturgia.

Na budúcu nedeľu je aj odpustová slávnosť v rímskokatolíckej farnosti, na ktorú ste srdečne pozvaní, program je na plagáte. Jednako u nás budú sv. liturgie ako obvykle, dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Ohlášky –  Sviatosť manželstva chcú prijať:
Marián Šafranko bývajúci v Stropkove a Kamila Kupiec bývajúca v Krzeszowe, v Poľsku, ohlasujú sa po 1x.

Alexandra Holodová bývajúca Kremnici a Michal Ziman v Kremnici. Ohlasujú sa po 1x.

Veronika Jurčišinová zo Stropkova a Maroš Čeleš z Nitry, ohlasujú sa po 1x.

Denis Jačisko bývajúci v Krušinci a Simona Berešová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár