Farské oznamy 17.12.2023

Liturgický program tento týždeň ako obvykle: po utorkovej sv. liturgii, ktorá je venovaná rodinám bude jedna časť Akatistu požehnania rodín, v stredu je Novéna k MUP o 17.30 hod a po nej sv. liturgia, vo štvrtok sa po sv. liturgii, tak ráno ako aj večer, pomodlíme Moleben pred Narodením Ježiša Krista. Zmena je však v piatok. Ráno nie je sv. liturgia, ale o 8.00 sú Kráľovské hodinky a večer o 18.00 sv. liturgia a po nej krátka Eucharistická pobožnosť.

Budúca nedeľa je nedeľa pred Kristovým narodením – svätých otcov, ako aj štedrý deň, je zdržanlivosť od mäsa. Sv. liturgie sú len dopoludnia: 8.00 hod., 9.30 hod., 11.00 hod. a poobede o15.00 hod.  Veľká večiereň a večer o 21.00 hod. je Veľké povečerie s litiou. Liturgicky program na sviatky Narodenia nášho Pána Ježiša Krista je na nástenke.

Dnes o 16.00 hod. je spoločné vysluhovanie sviatosti zmierenia. Prosíme, aby ste využili túto možnosť, kedy bude viac kňazov spovedať. Nenechávajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu, v piatok a sobotu nechajme priestor pre študentov, či pracujúcich v zahraničí, ktorí prídu na sviatky domov.

Spoločné upratovanie pred sviatkami bude v sobotu 23. decembra ráno o 8.00 hod. 

Kurátori nech sa postarajú o postavenie stromčekov v chráme a mládež o ozdobenie stromčekov a postavenie betlehema.

Štvrtok 28.decembra o 19.00 hod. je farský radostný večer v suteréne chrámu, pozývame všetkých. Pohostenie formou agapé – vzájomného podelenia sa. Pozývame všetky farské spoločenstvá rodín, modlitby matiek, kurátorov, upratujúcich chrám, mládež, deti.

V piatok 30. decembra o 19.00 hod. modlitba Chvál (Vďačnosť a radosť) a po nej vianočný punč v suteréne chrámu.

31. decembra o 17.00 je ďakovná sv. liturgia, posledná v roku 2023.

31. decembra 22.30 bude nočná adorácia na konci kalendárneho roka a vstup do nového roku s Eucharistickým požehnaním o polnoci.

Spolu s farnosťou bl. V. Hopka organizujeme v januári Kurz Rút pre manželov, vedie ho o. Jozef Maretta, bude u nás v kláštore, termín je 19.-21.januára 2024, cena 25 eur. Trvá len dva dni, ale môže veľa zmeniť vo vašom manželskom živote. Je to pozvanie posilniť, obnoviť, či zachrániť svoje manželstvo. Musia však prísť obaja manželia.

Bohoslužby počas sviatkov Narodenia Ježiša Krista

 Piatok (22.12.)  – zdržanlivosť od mäsa

8.00 Kráľovské hodinky

18.00 hod.   sv. liturgia

Sobota pred Kristovým narodením (23.12.)

7.00 hod.     sv. liturgia

8.00 hod.     spoločné upratovanie chrámu

18.00 hod.   sv. liturgia

Nedeľa svätých otcov (24.12.) – zdržanlivosť od mäsa

8.00 hod.     sv. liturgia

9.30 hod.     sv. liturgia

11.00 hod.   sv. liturgia

15.00 hod.   Veľká večiereň

21.00 hod.   Veľké povečerie s lítiou

Pondelok (25.12.) – Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

8.00 hod.     sv. liturgia s myrovaním

9.30 hod.     sv. liturgia s myrovaním

11.00 hod.   sv. liturgia s myrovaním

16.00 hod. Modlitebný vianočný večer

Utorok (26.12.) – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

8.00 hod.     sv. liturgia

9.30 hod.     sv. liturgia

11.00 hod.   sv. liturgia

Streda (27.12.) – Sv. apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan

8.00 hod.     sv. liturgia

18.00 hod.   sv. liturgia

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár