Dôležitý oznam

!!! V súvislosti s mimoriadnou situáciou koronavírusu oznamujeme, že verejné bohoslužby v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove sú možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, kantora, cerkovnika, ostávajú 3 miesta pre veriacich, na koho úmysel je slávená svätá liturgia. Ďakujeme za porozumenie.!!!

Kto by sa však potreboval vyspovedať, je potrebné sa telefonicky dohodnúť s kňazom na čase svätej spovede.

o. Jozef Vojtila CSsR: 090 4986 456 o. Miroslav Liška CSsR: 0903 493 374
o. Jozef Jurčenko CSsR: 0902 474 816 o. Cyril Bučko CSsR: 0949 327 309
o. Pavol Tomko CSsR: 0911 912 687 o. Jozef Troja CSsR: 0908 146 737

Aby ste aj v tomto náročnom čase mohli čerpať silu z modlitby a blízkosti Ježiša Krista, náš chrám bude sprístupnený k súkromnej modlitbe a adorácii pred vyloženou Najsvätejšou Eucharistiou:

PONDELOK – PIATOK OD 08.00 – 18.00 HOD.
NEDEĽA – OD 12.00 – 18.00 HOD.

-Možnosť sledovania priamych prenosov bohoslužieb prostredníctvom – stránky: www.logos.tv, v televízii a v rozhlase.

Článok napísal Metod Lukačik