Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 25.07.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sme pozvaný na odpustovú slávnosť – BUKOVA HIRKA. Program odpustovej slávnosti je na nástenke. Slávnostná sv. LITURGIA o 10 30 hod.

Oznam: V rámci našich redemptoristických farnosti organizujeme púť do Medjugoria. Termín púte je 28. august – 4. september. Cena je 220,Eu (nie je v tom zarátané poistné). V cene je zarátaná cesta, nocľahy a obedy v Medjugori. Záujemcovia nech sa hlásia u o. Ondreja Pacáka (t.č. 0904 73 80 37), alebo o. Jozefa Vojtilu (t.č. 0904 986 456).

Oznam: „Bratia a sestry, po 26. rokoch, 14. septembra 2021, na sviatok Povýšenia svätého Kríža, navštívi Hlava Katolíckej cirkvi, pápež František, mesto Prešov a stretne sa s gréckokatolíckymi veriacimi. Počas svojej návštevy na Slovensku máme tu česť, že Svätý Otec bude hlavným celebrantom gréckokatolíckej svätej božskej liturgie. Je to historická udalosť, že bude s nami sláviť najväčšie tajomstvo našej viery, sprítomnenie Paschy, a ohlási homíliu.
Aby sa mohlo zúčastniť na stretnutiach s pápežom čím viac veriacich, Ministerstvo zdravotníctva podmienilo túto účasť plným očkovaním vakcínou proti ochoreniu Covid-19. Chceme vás preto aj touto cestou povzbudiť, aby ste využili túto možnosť stretnutia so Svätým Otcom v Prešove a ak ste tak ešte neurobili, aby ste sa dali zaočkovať. Veríme, že využijete ešte najbližšie dni, aby ste sa zaregistrovali na očkovanie, alebo prípadne využili očkovacie centrá, kde je možné očkovať sa aj bez registrácie. Je to zodpovedný krok nielen pre vaše zdravie a zdravie vašich blízkych, ale je to rovnako aj svedectvo našej úcty voči tak vzácnej návšteve, akou je pápež František, ktorý je tiež plne očkovaný. Teda všetci sme srdečne pozvaní na liturgické slávenie so Svätým Otcom, ktorý v Prešove navštívi celú Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.“

Oznam: púť do LITMANOVEJ sa uskutoční v NEDEĽU 8.8.2021 môžete sa zapísať vzadu na papier. Odchod autobusu je ráno o 4 00 hod. od Gymnázia.

Ohlášky:
Ján Hreško bývajúci vo Vyšnom Hrabovci a Ivana Bujdošová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Jakub Cmar bývajúci v Bardejove a Martina Baranová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Ing. Ľubomír Škublík bývajúci v Stropkove a Ing. Monika Raková bývajúca v Miňovciach. Ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár