Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

OZNAMY A ČLÁNKY

OZNAMY A ČLÁNKY

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 25.9.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. O 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu mame sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky, tzv. Pokrov; sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod., o 10 00 hod. a večer o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Každú sobotu pozývame miništrantov a všetkých, ktorí budú mať záujem zahrať si futbal do telocvične. Stretneme sa pred chrámom o 15 30 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Tento deň bude stretnutie kurátorov o 19 00 hod. v kláštore, na ktoré Vás srdečné pozývame.

Oznam: Kto ma záujem o gréckokatolícke časopisy SLOVO a MISIONÁR na rok 2023 je potrebné objednať v sakristii do 30.10.2022. Cena za Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€), Cena za Misionár na celý rok 21,-€ (elektronická verzia 8,-€).

Oznam: Kto ma záujem o stolový gréckokatolícky kalendár na rok 2023, môže si ho zakúpiť. Cena je 2,80 €,-

Ohlášky:
Tomáš Palička bývajúci v Bukovciach a Simona Maťašová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 18.9.2022

Teraz po sv. liturgii je mimoriadna zbierka na stavbu Pastoračného centra s ubytovaním pre kňaza v Michaľanoch. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Zajtra, v pondelok začíname kurz KURZ ALFA na ktorý sa môže prihlásiť každý, kto cíti potrebu prehĺbiť svoju vieru. Pozvaní sú aj neveriaci, ktorých môžete osloviť a pozvať. Stretnutia budú prebiehať v pondelky večer po sv. liturgiách, počas 11. týždňov. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na nástenke alebo u o. Pavla Tomka (0911 912 687). Zapísať sa môžete na papier, ktorý je na stolíku za lavicami.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu pozývame miništrantov a všetkých, ktorí budú mať záujem zahrať si futbal do telocvične. Stretneme sa pred chrámom o 15 30 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 11.9.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na podporný fond. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Zajtra, v pondelok po večernej sv. liturgii o 19 15 hod. bude pokračovať stretnutie žien o biblických postavách.

V stredu je sviatok Povýšenia svätého Kríža. – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod., poobede o 16 00 hod., o 17 45 hod. bude Novéna k MUP a o 18 00 hod. sv. liturgia. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

Vo štvrtok je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod. Po večernej sv. liturgii o 19 00 hod. je nácvik chrámového zboru.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

V sobotu srdečne pozývame na nácvik liturgického spevu. Na budúcu sobotu tento spev bude výnimočne o 13 00 hod. v našom chráme. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v liturgickom speve.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude mimoriadna zbierka na stavbu Pastoračného centra s ubytovaním pre kňaza v Michaľanoch. O túto zbierku nás poprosili veriaci a kňaz z tejto farnosti o. Marcel Gecej, rodák zo Stropkova. o. Marcel k nám zavíta na budúcu nedeľu a bude s nami sláviť sväté liturgie, na ktorých sa s nami podelí aj Božím slovom.

Oznam: O týždeň, 19. septembra začíname kurz KURZ ALFA na ktorý sa môže prihlásiť každý, kto cíti potrebu prehĺbiť svoju vieru. Pozvaní sú aj neveriaci, ktorých môžete osloviť a pozvať. Stretnutia budú prebiehať v pondelky večer po sv. liturgiách, počas 11. týždňov. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na nástenke alebo u o. Pavla Tomka (0911 912 687). Zapísať sa môžete na papier, ktorý je na stolíku za lavicami.

Ohlášky:

Adam Krehlík bývajúci v Stropkove a Klára Jobková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x. Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 4.9.2022

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok sv. liturgie budú ráno 7 30 hod. pre žiakov, študentov a pedagógov.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok je sviatok Narodenie Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie. sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a o 18 00 hod. sv. liturgia. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na podporný fond.

Ohlášky:
Adam Krehlík bývajúci v Stropkove a Klára Jobková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x
Ján Bzdiľ bývajúci v Stropkove a Jana Janočková bývajúca v Bukovciach. Ohlasujú sa po 1x po 2x, po 3x

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 28.8.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok mame sviatok Sťatia hlavy Jána Krstiteľa, sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod a večer o 18 00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Oznam: Začíname 19. septembra o 19.15 v priestoroch nášho kláštora KURZ ALFA. Tento kurz organizujeme v spolupráci so spoločenstvom Marana tha v Prešove. Bude sa konať od 19.9.2022, 1x do týždňa v pondelok od 19.15 Kurz trvá 11 týždňov. Bližšie informácie vám poskytne o. Pavol Tomko CSsR
Srdečne Vás pozývame, TEŠÍME SA NA VÁS !!!

Ohlášky:
Adam Krehlík bývajúci v Stropkove a Klára Jobková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 21.8.2022

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok je spomienka na bl. Metoda Dominika Trčku. Po sv. liturgiách sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V sobotu: dňa 27.08.2022 sa uskutoční 10.ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka M. D. Trčku. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagát a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať, vzadu na stolíku je papier.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Na budúcu nedeľu bude zároveň odpustová slávnosť k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi v Bazilike minor v Michalovciach, na ktorú sme všetci pozvaní.

Ohlášky:
Boris Cina bývajúci v Prešove a Michaela Gumanová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Pavol Varga bývajúci v Stropkove a Viktória Lapčáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 14.8.2022

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok mame prikázaný sviatok Zosnutie Presvätej Bohorodička, sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu bude zároveň archieparchiálna odpustová slávnosť v Ľutine, na ktorú sme všetci pozvaní.

V sobotu: dňa 27.08.2022 sa uskutoční 10.ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka M. D. Trčku. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagát a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať, vzadu na stolíku je papier.

Ohlášky:
Boris Cina bývajúci v Prešove a Michaela Gumanová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Pavol Varga bývajúci v Stropkove a Viktória Lapčáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 7.8.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na Katechizácia a katolíčke školy. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

V sobotu: dňa 27.08.2022 sa uskutoční 10.ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka M. D. Trčku. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagát a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať, vzadu na stolíku je papier.

Ohlášky:
Boris Cina bývajúci v Prešove a Michaela Gumanová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Pavol Varga bývajúci v Stropkove a Viktória Lapčáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 31.7.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.
Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách. Piatok chorých od 8 00 hod.

V sobotu je sviatok Premenenia Pána – sv. liturgie budú – ráno 8 00 hod. sv. liturgia, (cirkevnoslovanská) a o 10 00 hod. sv. liturgia, (slovenská). Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. Večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na Katechizácia a katolíčke školy.

Na budúcu nedeľu bude zároveň archieparchiálna odpustová slávnosť na Litmanovú, na ktorú sme všetci pozvaní. Autobus do Litmanovej odchádza od Gymnázia ráno o 5 00 hod, Ak by ste mali záujem zapíšte sa vzadu na papier.

Oznam: Správca farnosti udeľuje dišpenz v piatok počas Jarmoku.

V sobotu: dňa 27.08.2022 sa uskutoční 10.ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka M. D. Trčku. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagát a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať, vzadu na stolíku je papier.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 24.7.2022

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V sobotu sv. liturgia bude ráno o 7 00 hod. a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Na budúcu nedeľu bude zároveň archieparchiálna odpustová slávnosť na Bukovej Hirke, na ktorú sme všetci pozvaní.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services