Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

OZNAMY A ČLÁNKY

OZNAMY A ČLÁNKY

Farské oznamy 14.7.2024

Dnes je zbierka na svojpomocný fond pre farností.

Liturgický program tento týždeň ako obvykle. V stredu máme liturgickú spomienku na bl. biskupa P.P. Gojdiča OSBM a v sobotu sv. proroka Eliáša. Na nástenke sú plagáty gréckokatolíckych odpustov v Litmanovej a Ľutine. 27.- 28. júla je odpust Premenenia Pána na Bukovej hirke za účasti vladyku Jonáša, prešovského arcibiskupa a metropolitu.

  1. Metoda Lukačika zastupuje vo farnosti i v kláštore o. Jozef Troja (kontakt 0908 146 737)

Na základe dohody našich vladykov, sa tohtoročná Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa mala konať v sobotu 21. septembra 2024, ruší. Neuskutoční sa z dôvodu konania Národného pochodu za život, na ktorý vás všetkých pozývame.

Slovensko čoskoro čaká výnimočná udalosť, na ktorú sa všetci tešíme, v modlitbách sa na ňu pripravujeme a všetkých Vás na ňu srdečne pozývame – blahorečenie Jána Havlíka, 31. augusta 2024 v Šaštíne. Ján Havlík, seminarista Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul mal veľkú túžbu stať sa kňazom a misionárom. Vo veku tridsaťsedem rokov však zomiera na následky mučenia komunistickým režimom. Jedenásť rokov bol väznený, ponižovaný a mučený. Všetko hrdinsky znášal a ostal verný, vytrvalý a nezlomný.

Pozývame vás na blahorečenie Jána Havlíka. 31. augusta 2024 do Šaštína. Boží služobník Ján Havlík, prihováraj sa za nás. Viac informácií na www.janhavlik.sk.

Ponúkame detský farský tábor pre deti od 8 do 12 rokov v Lomnom v termíne 12.-16. augusta. Vzadu za lavicami sú prihlášky.

 

 

 

Farské oznamy 7.7.2024

Zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca činila 495,35 eur.

Liturgický program tento týždeň ako obvykle. V sobotu je len ranná sv. liturgia, tak ako počas celých prázdnin a v nedeľu sú len tri: ráno o 8.00 hod. staroslovienska, o 10.00 slovenská a o 18.00 hod slovenská. Počas prázdnin nebudú molebeny ani utorok ani vo štvrtok, Neustála novéna v stredu zostáva.

Tento týždeň sú misie v rímskokatolíckej farnosti a na budúcu nedeľu aj odpustová slávnosť, presnejší program je na nástenke.

o. Metod Lukačik, správca farnosti, odchádza na budúcu nedeľu 14.7. poobede na dovolenku do konca júla, zastupuje ho o. Jozef Troja, tak v kláštore ako aj vo farnosti.

Kto sa prihlásil na augustovú púť na Moravu je potrebné uhradiť aj 130 eur, aby bola prihláška potvrdená a platná. Vzadu za lavicami je aj prihláška na detský tábor, ktorý bude v auguste. Pri odovzdávaní prihlášky už treba aj zaplatiť 60 eur.

Na budúcu nedeľu 14. júla bude zbierka na svojpomocný fond farností.

Predplatitelia si môžete vyzdvihnúť Slovo i Misionár v sakristii.

Ďakujeme za pekný jubilejný odpust Matky ustavičnej pomoci a sv. Cyrila a Metoda za farský deň, ďakujeme všetkým, ktorý naň prispeli svojou prácou, modlitbou, službou, ochotou i finančne.

Farské oznamy 30.6.2024

 

Dnes je zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca.

Dnes končí aj putovanie troch ikon Matky ustavičnej pomoci po farnosti. Veríme, že jej návšteva bola časom milosti a požehnania pre Vás.

Dnes v nedeľu je liturgický program ako obvykle. Popoludní o 16.00 hod. bude na cintoríne pri hroboch našim redemptoristov panychída za duchovných otcov, dobrodincov, kantorov, kurátorov, všetkých zosnulých veriacich z našej farnosti. Po večernej sv. liturgii budú mať mariánsku akadémiu rehoľné sestry služobnice.

Od pondelka do stredy (1.-3.7) bude trojdňová duchovná obnova s o. Jaroslavom Štelbaským, po každej večernej sv. liturgii bude aj jedna časť Akatistu k MUP, v stredu pred sv. liturgiou samozrejme aj Neustála novéna. V utorok a stredu sa o. Jaroslav prihovorí aj na rannej sv. liturgii.

Štvrtok (4.7.) 16.30 hod. sv. ruženec, 17.00 hod. Veľká večiereň, 18.00 archijerejská sv. liturgia s vladykom Milanom Chauturom, po nej Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi a potom večerná tichá eucharistická adorácia do 22.00 hod.

Júlový prvý piatok – chorých spovedáme už vo štvrtok dopoludnia od 8.00 hod.

Piatok (5.7.) je pre našu farnosť prikázaný sviatok sv. Cyrila a Metoda, o 7.00 hod bude sviatočná utiereň, o 8.00 hod. slovenská sv. liturgia, o 9.15 sv. ruženec a o 10.00 hod. staroslovienska archijerejská sv. liturgia s vladykom Mariánom Andrejom Pacákom. Počas slávnosti bude odhalenie a posvätenie pamätnej tabule o. Jozefovi Čverčkovi. Pri sv. liturgiách bude aj myrovanie. Večerná sv. liturgia už nebude. Dole v suteréne máme malú fotografickú výstavu z budovania a rekonštrukcie nášho chrámu.

Farský deň budeme mať v sobotu popoludní od 15.00 hod. Príďte sa stretnúť, porozprávať, pohostiť, ale môžete aj niečo svoje priniesť na pohostenie – agape. Tešíme sa na Vás.

Počas letných prázdnin máme dve výrazné zmeny v liturgickom programe: v sobotu nebude večerná sv. liturgia a v nedeľu budú iba tri, o 8.00 hod. staroslovienska, o 10.00 a o 18.00 hod slovenská.

Program odpustu je vzadu za lavicami. Bude nám treba vyplniť prosbu nášho vladyku Jonáša a po každej večernej sv. liturgii recitovať alebo vo sviatok a nedele aj zaspievať modlitbu Pod Tvoju ochranu sa utiekame (Pod Tvoju milosť pribihájem).

Kto sa prihlásil na augustovú púť na Moravu je potrebné uhradiť aj 130 eur, aby bola prihláška potvrdená a platná. Vzadu za lavicami je aj prihláška na detský tábor, ktorý bude v auguste. Pri odovzdávaní prihlášky už treba aj zaplatiť 60 eur.

Farské oznamy 23.4.2024

V pondelok 24.6. máme odporúčaný, ale veľký sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Sv. liturgie ako vo sviatok, ráno o 8.00 hod. a poobede o 16.00 a večer o 18.00 hod.

V stredu 26. júna večer začíname jubilejný odpust Matky ustavičnej pomoci a sv. Cyrila a Metoda. V predvečer sviatku MUP k nám zavíta o. Michal Zamkovský a bude mať sv. omšu v kláštornom kostole o 18.00 hod. zároveň tam bude aj neustála novéna k MUP. (u nás vtedy nebude sv. liturgia v cerkvi) Bude to v kláštornom kostole, keďže presne pred 100 rokmi tam bola inštalovaná ikona MUP k verejnej úcte. Od cerkvi tam pôjdeme v procesii s ikonou MUP o 17.45 hod. A po skončení sa aj s ikonou vrátime späť, kde bude ešte možnosť si ju aj uctiť bozkom, keďže bude prístupná na osobitnom stolíku do štvrtka večera.

Vo štvrtok 27. júna je sviatok Matky ustavičnej pomoci, ráno sv. liturgia o 6.30 hod, večer o 18.00 hod, s nasledujúcim programom. O 17.20 hod bude Akatist k MUP, (treba si priniesť brožúrky V náručí matky, kde je ten akatist). Večernú sv. liturgiu bude sláviť arcibiskup a metropolita Jonáš a po sv. liturgii pôjdeme v procesii mestom s ikonou MUP na námestie, kde bude požehnanie mesta ikonou a potom sa po Konštantínovej ulici vrátime do chrámu.

V piatok ráno sv. liturgia o 6.30 a večerná o 18.00 hod s tým, že po nej o 19.15 hod. budú Chvály, aj na sv. liturgii aj na Chválach bude mať slovo náš viceprovinciál o. Miroslav Bujdoš. Po Chválach ste pozvaní na výstavu, ktorá bude v suteréne chrámu pripomínajúca 75 rokov od posviacky nášho chrámu a 100 rokov ikony MUP medzi nami v Stropkve.

V sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli, sv. liturgia ráno o 8.00 a večer o 18.00 hod.. Sme pozvaní aj na odpustovú slávnosť do Bokše. Po večernej sv. liturgii pozývame na mariánsku akadémiu, ktorú povedú sestry baziliánky. Počas oboch sv. liturgii bude aj myrovanie.

V nedeľu (30.6.) program ako obvykle, sv. liturgie o 8.00 hod, 9.30 hod., o 11.00 a večer o 18.00 hod.. Popoludní o 16.00 hod. bude na cintoríne pri hroboch našim redemptoristov panychída. Po večernej sv. liturgii budú mať mariánsky modlitebný program rehoľné sestry služobnice. Počas nedele, nebude zbierka na náš chrám, ale na Dobročinné diela Sv. Otca.

Celý program odpustu máte vytlačený na osobitných papieroch vzadu za lavicami.

Dnes večer o 19.15 hod. bude aj stretnutie kurátorov a cerkovníkov v kláštore ohľadom prípravy na odpust. Ďakujem všetkým zúčastneným za včerajšiu brigádu.

 

Program jubilejného odpustu 2024

Streda (26.6.) večer o 18.00 hod bude sv. omša v kláštornom kostole s o. Michalom Zamkovským, CSsR, misionárom milosrdenstva. Od cerkvi tam pôjdeme v procesii s ikonou MUP o 17.45 hod.. A po skončení sa aj s ikonou vrátime späť, kde bude ešte možnosť si ju uctiť.

Štvrtok (27.6.) večer je archijerejská sv. liturgia s vladykom Jonášom o 18.00 hod, pred ňou o 17.20 hod. bude Akatist k MUP a po nej bude procesia mestom s ikonou MUP.

Piatok (28.6.) večer sv. liturgia o 18.00 hod s našim viceprovinciálom a po nej o 19.15 hod. budú Chvály, kde bude mať slovo náš viceprovinciál o. Miroslav Bujdoš. V suteréne chrámu bude fotografická výstava pripomínajúca 75 rokov od posviacky nášho chrámu a 100 rokov ikony MUP medzi nami v Stropkove.

Sobota (29.6.) – prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli, sv. liturgie ráno o 8.00 a večer o 18.00 hod.. Po večernej sv. liturgii bude mariánska akadémia, ktorú povedú sestry baziliánky.

V nedeľu program ako obvykle, sv. liturgie o 8.00 hod, 9.30 hod., o 11.00 a večer o 18.00 hod.. Popoludní o 16.00 hod. bude na cintoríne pri hroboch našim redemptoristov panychída. Po večernej sv. liturgii budú mať mariánsky modlitebný program rehoľné sestry služobnice.

Od pondelka do stredy (1.-3.7) bude trojdňová duchovná obnova s o. Jaroslavom Štelbaským. V stredu o 17.30 hod. bude aj Neustála Novéna k MUP.

Štvrtok (4.7.) 16.30 hod. sv. ruženec, 17.00 hod. Veľká večiereň, 18.00 archijerejská sv. liturgia s vladykom Milanom Chauturom, po nej Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi a potom večerná tichá eucharistická adorácia do 22.00 hod. Júlový prvý piatok chorých spovedáme vo štvrtok dopoludnia.

Piatok (5.7.) je pre nás prikázaný sviatok sv. Cyrila a Metoda, o 7.00 hod bude sviatočná utiereň, o 8.00 hod. slovenská sv. liturgia, o 9.15 sv. ruženec a o 10.00 hod. staroslovienska archijerejská sv. liturgia s vladykom Mariánom Andrejom Pacákom. Pred ňou bude odhalenie a posvätenie pamätnej tabule o. Jozefovi Čverčkovi. Pri sv. liturgiách bude aj myrovanie. Večerná sv. liturgia už nebude.

ZMENA: Farský deň bude v sobotu (6.7.)  popoludní od 15.00 hod.Príďte sa pohostiť a stretnúť, ale môžete aj niečo priniesť na pohostenie – agape. 

Farské oznamy 16.6.2024

Liturgicky program je tento týždeň ako obvykle.

O 10 dní začíname sláviť 10 dňový jubilejný odpust Matky ustavičnej pomoci a sv. Cyrila a Metoda. Je pripravený bohatý program už od 26. júna, čiže predvečer sviatku Matky ustavičnej pomoci do 5. júla, sviatku sv. Cyrila a Metoda. 26. júna v stredu večer bude sv. omša v kláštornom kostole s redemptoristom, misionárom milosrdenstva o. Michalom Zamkovským. Pôjdeme tam v procesii od našej cerkvi s ikonou MUP. Štvrtok 27. júna na sviatok Matky ustavičnej pomoci večer k nám príde arcibiskup a metropolita Jonáš a po sv. liturgii bude procesia mestom s ikonou MUP. V piatok 28. júna po sv. liturgii budú Chvály, kde bude mať slovo náš viceprovinciál o. Miroslav Bujdoš. V sobotu (sv. Petra a Pavla) a nedeľu, počas dvoch sviatočných dní, po večernej sv. liturgii budú mať mariánsky modlitebný program rehoľné sestry baziliánky a služobnice. Od pondelka 1. júla bude trojdňová duchovná obnova s o. Jaroslavom Štelbaským a vyvrcholenie odpustu bude 4.-5. júla, kde vo štvrtok o 18.00 hod. bude slúžiť sv. liturgiu vladyka Milan Chautur a v piatok o 10.00 hod. vladyka Marián Andrej Pacák. V piatok popoludní od 15.00 hod. budeme mať aj farský deň pre deti, mládež, dospelých a starších, čiže pre celú farnosť. Je potrebné, aby sa ste čo najviac zapojili a pomohli pri realizácii tohto veľkého odpustu, začínajúc od kantorov, zboristov, kurátorov, mladých atď. Prijmite pozvanie k spolupráci a službe, keďže budú rozdelené rôzne zodpovedné úlohy.

Na budúcu sobotu o 9.00 hod. bude spoločné upratovanie chrámu a okolia.

Na budúcu nedeľu 23.6. večer o 19.15 hod. bude aj stretnutie kurátorov a cerkovníkov v kláštore ohľadom prípravy na odpust.

V auguste plánujeme detský tábor od 12. do 16. augusta bude v bývalej škole v Lomnom. Je to pre deti od 8 do 12. rokov. Cena bude asi 60 eur na osobu. Prihlášky sú už vzadu za lavicami.

Je potrebné potvrdiť svoju účasť na farskej púti na Moravu 29-30-31. augusta platbou celej sumy 130 eur, čo je za cestu a dvakrát nocľah s polpenziou. Uhradiť to treba u správcu farnosti. A zároveň zapísať sa do rozpisu na nocľah, keďže budú izby aj dvôjlôžkové i s trojlôžkové

Farské oznamy 9.6.2024

Liturgicky program je tento týždeň ako obvykle.

Pripomíname, že je ešte možnosť zobrať si putovnú ikonu MUP domov na jeden týždeň, táto akcia pravdepodobne skončí za tri týždne odpustom. Ešte tri týždne v júni sú k dispozícii. Zapisujte sa v sakristii.

Zatiaľ len taký všeobecný oznam, že v auguste plánujeme detský tábor od 12. do 16. augusta bude v Lomnom. Je to pre deti od 8 do 13. rokov. Cena bude asi 60 eur na osobu.

Potvrdil sa Váš záujem o spoločnú farskú púť na Moravu na rôzne pútnicke miesta koncom augusta, nahlásilo sa už dosť osôb, zapisujeme už len náhradníkov. Začíname potvrdzovať svoju účasť platbou celej sumy 130 eur, čo je za cestu a dvakrát nocľah s polpenziou. Uhradiť to treba u správcu farnosti.

Na nástenke si už môžete všimnúť bohatý odpustový program, pozývajte naň ľudí, ale zvlášť ho prosím, podporte modlitbou a obetou, aby to prinieslo duchovné ovocie pre nás všetkých.

Farské oznamy 2.6.2024

Farské oznamy 2.6.2024

Liturgicky program je tento týždeň ako obvykle. S tým, že v piatok je prvý piatok v mesiaci jún a máme odporúčaný sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Sv. liturgie sú sv. ráno o 8.00 hod., o 16.00 hod. a o 18:00 hod. Po večernej liturgii bude aj tichá eucharistická adorácia od večernej sv. liturgie do 22.00 hod. V ten sviatok je aj voľnica.

Na prvý piatok spovedáme počas týždňa cez sv. liturgie ako obvykle, ale v piatok dopoludnia chorých od 8.00 hod. a večer okrem oboch sv. liturgii aj od 17.00 hod. v chráme.

Blíži sa náš odpust Matky ustavičnej pomoci a sv. Cyrila a Metoda. Rezervujte si už teraz večer jej sviatku 27. júna, kedy našu farnosť navštívi vladyka Jonáš, prešovský arcibiskup a metropolita a po archiojerejskej sv. liturgii, ktorá bude o 18.00 hod., pôjde procesia s ikonou Matky ustavičnej pomoci cez mesto na námestie a späť do nášho chrámu. Deň predtým, v stredu 26. júna večer otvorí našu odpustovú slávnosť redemptorista o. Michal Zamkovský, CSsR, sv. omšou v kláštornom kostole, kde pôjdeme takisto v procesii s ikonou. V piatok 5. júla bude vyvrcholenie našej odpustovej slávnosti a poobede farský deň v kláštornej záhrade.

Zároveň pripomíname, že je ešte čas zobrať si putovnú ikonu MUP domov na jeden týždeň, táto akcia pravdepodobne skončí odpustom. Celý jún je ešte voľný a dispozícii. Zapisuje sa v sakrestii. 5. júla bude

Zdá sa, že je ozajstný záujem o farskú púť na Moravu. Naša púť bude Mariánska a Cyrilometodská. Ponúkame Vám navštíviť s nami tieto pútnické miesta: Turzovka, rodisko bl. Metoda Trčku – Frýdlant nad Ostravicí, Svätý Hostýn, Svätý Kopeček, prehliadka mesta Olomouc, Velehrad, Uherské Hradište/Výšina sv. Metodeje, Skalka pri Trenčíne, Hora Butkov – Skalné sanktuárium. Tri dni putovania, dvakrát nocľah s polpenziou, predpokladaná cena 130 eur, termín je posledný augustový víkend 29.-31. august 2024. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali vzadu na zoznam, aby sme vedeli už objednať aj nocľah.

Kurz pre animátorov hnutia Erka, ktoré sa venuje formácii detí, bude od 14. do 16. júna Hermanovciach pri Sabinove, kto by mal záujem venovať sa v našej farnosti deťom ako animátor, nech sa prihlási, je to potrebné urobiť do 7. júna.

Máme už júnový Misionár v sakristii.

Farské oznamy 26.5.2024

Liturgicky program je tento týždeň ako obvykle. S tým, že vo štvrtok máme odporúčaný sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, čiže Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie sú sv. ráno o 8.00 hod., o 16.00 hod. a o 18:00 hod. Po večernej liturgii bude aj eucharistická pobožnosť.

Dnes poobede, pripomíname, bude v kultúrnom stredisku v Stropkove hodnotná prednáška p. Richarda Vašečku pre manželov: Dobré manželstvo na celý život (10 krokov ako ho dosiahnuť), vstup je zdarma, začína sa o 16.00 hod.

Takisto dnes je aj stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. v chráme.

Blíži sa čas letných púti a prázdninového cestovania. Máme pre Vás ako redemptoristi ponuku farskej púte na viaceré pútnické miesta: Turzovka, rodisko bl. Metoda Trčku – Frydlant nad Ostravicí, Svätý Hostýn, Svätý Kopeček, prehliadka mesta Olomouc, Velehrad, Hora Butkov – Skalné sanktuárium. Tri dni putovania, dvakrát nocľah s polpenziou, predpokladaná cena 130 eur, termín je posledný augustový víkend 29.-31. august 2024. Prosíme záujemcov, aby sa predbežne zapísali vzadu na zoznam, aby sme vedeli, či ísť do tohto projektu.

Kurz pre animátorov hnutia Erka, ktoré sa venuje formácii detí, bude od 14. do 16. júna Hermanovciach pri Sabinove, kto by mal záujem venovať sa v našej farnosti deťom ako animátor, nech sa prihlási, je to potrebné urobiť do 7. júna.

Už sú hotové fotky i USB kľúče zo slávnostného sv. prijímania. Vyzdvihnúť si ich môžete u správcu farnosti o. Metoda.

Ďakujem kurátom za včerajšiu brigádu pri chráme.

Dnes zbierka pre farnosť Vyškovce na rekonštrukciu ikonostasu a vymaľovanie chrámu vo Vyškovciach.

Farské oznamy 19.5.2024

 

Liturgicky program: Dnes večer o 17.00 hod. je ešte Večiereň s modlitbami na kolenách. V pondelok je odporúčaný sviatok Najsvätejšej Trojice, je to akoby odpustový sviatok nášho kláštora Najsvätejšej Trojice, sv. liturgie ráno o 8.00 hod., o 16.00 hod. a o 18:00 hod. V ďalšie dni ako obvykle ráno o 6.30 hod a večer o 18.00 hod.

V piatok začína mariánska duchovná obnova v našom kláštore, ktorú vedie o. Anton a v sobotu začínajú ľudové misie v Trenčíne, prosíme o modlitby.

sobotu 25. mája pozývam kurátorov, ale aj ďalších dobrovoľníkov na brigádu na 9.00 hod., chceme vypratať i vymaľovať kotolňu i priestory pod kolonádou, inštalovať misijný kríž a vyčistiť dlažbu od buriny. Veľká brigáda pred odpustom ešte bude 22. júna.

V sobotu o 17.00 hod. v kláštore bude stretnutie mládeže, ktorá by chcela dobrovoľnícky pomôcť v našej farnosti s prácou s deťmi. Bude predstavené hnutie Erko.

Na budúcu nedeľu 26.5. bude v kultúrnom stredisku v Stropkove hodnotná prednáška p. Richarda Vašečku pre manželov: Dobré manželstvo na celý život (10 krokov ako ho dosiahnuť), vstup je zdarma, začína sa o 16.00 hod. Ide o projekt Milovať a ctiť. Pozývajte aj ostatných na toto zaujímavé podujatie.

Takisto na budúcu nedeľu bude stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. v chráme.

Vzadu máte nové ikony Matky ustavičnej pomoci ako aj knihy z nášho Vydavateľstva.

Zbierka na katolícke masmédia činila 315,85 eur. Pán Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu, nebude zbierka na náš chrám, ale zbierka pre farnosť Vyškovce na rekonštrukciu ikonostasu a vymaľovanie chrámu vo Vyškovciach.

Farské oznamy 12.5.2024

Dnes je zbierka na masmédia.

Liturgicky program tento týždeň ako obvykle. Na budúcu sobotu je zádušná sobota ráno po sv. liturgii bude aj panychída. Na budúcu nedeľu je veľký sviatok Zostúpenia Svätého Ducha. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. Pred večernou sv. liturgiou o 18 00 hod., ešte bude o 17.00 hod. aj Veľká večiereň s modlitbami na kolenách. Vo farnosti bl. Hopka budú mať odpustovú slávnosť, kde bude kázať protosynkel a archimandrita o. Jaroslav Lajčiak.

Ešte je možnosť prihlásiť sa u o. Pavla na púť do Medžugoria, ktorá bude posledný májový týždeň, od pondelka 27.mája do soboty 1. júna. ako aj na mariánsku duchovnú obnovu s o. Jozefom Trojom v našom kláštore v dňoch 24. – 26. mája.

Dnes večer pozývam na stretnutie kurátorov o 19.15 hod. do kláštora.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services