Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 17.1.2021

Pozývame vás k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.
• STREDA 20.1.2021 – novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia.
• NEDEĽA 24.1.2021: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

Budúca nedeľa 24. januára je Nedeľou Božieho slova. Pozývame vás nanovo spoznať krásu Božieho slova v našich životoch.

Článok napísal Metod Lukačik