Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 28.5.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok máme sviatok Najsvätejšej Trojice – Pondelok Svätého Ducha: sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Pri všetkých liturgiách bude myrovanie.

V stredu: o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Na budúcu nedeľu: sv. liturgie dopoludnia bude len dve 8 00, a o 10 00 hod. je vyhradená pre rodinných príslušníkov detí, ktoré idú na slávnostné sv. prijímanie a večer o 18 00 hod.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár