Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 7.5.2023

Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. A o 19 00 hod. je stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime druhú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. nebude a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. bude stretnutie kurátorov v kláštore.

OZNAM: Gréckokatolícka farnosť bl. biskupa Vasiľa Hopka nás všetkých srdečne pozýva na odpustovú slávnosť a 10. Výročie posviacky chrámu v dňoch 11. – 14. mája 2023. Nedeľu o 10 00 hod. hlavným slúžiteľom bude vladyka Peter Rusnák. Plagát o odpustovej slávnosti nájdete na nástenke.

Ohlášky:

Erik Majerník bývajúci v Stropkove a Petra Kočišová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Vladimír Jurčišin bývajúci v Stropkove a Klaudia Cinová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár