Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 18.12.2022

Dnes poobede o 15 00 hod. budeme spovedať viacerí kňazi pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Spovedať budeme tu v chráme a aj suteréne. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok o 10 00 hod. je nácvik vianočného pásma, o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. Po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Sobota – Štedrý deň je zdržanlivosť od mäsa. O 8 00 hod. liturgia sv. Jána Zlatoústeho, o 15 00 hod. Veľká večiereň. Večer o 21 00 hod. Veľké povečerie s lítiou.
Kto by mal záujem mať vo svojom príbytku o betlehemské svetlo, tak bude k dispozícii v našom chráme v sobotu 24.12 od 10 00 hod. do 13 00 hod.

Nedeľa – máme prikázaný sviatok Narodenie Pána – sv. liturgie budú – 8 00 hod. 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia nebude. Pri sv. liturgiách bude myrovanie. Poobede o 15 00 hod. Srdečne Vás všetkých pozývajú deti a mládež a dospeli na Vianočné pásmo. Tešíme sa na vás.

Pondelok – máme prikázaný sviatok Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – sv. liturgie budú ako na sviatok Narodenia Pána – 8 00 hod. 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia nebude.

Utorok – sviatok sv. Štefana – sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod.

Oznam: spovedať budeme priebežne počas svätých liturgií, každý deň až do sviatkov podľa potreby.

Oznam: Kto ma záujem o knižný gréckokatolícky kalendár na rok 2023, môže si ho zakúpiť. Cena je 3,00 €,-

Bohoslužobný program nasledujúcich dní si môžete pozrieť na nástenke, na našej farskej internetovej stránke a vzadu na stolíku sú lístky s bohoslužobným programom.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár