Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 20.11.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na charitu. Dnes Vás srdečné pozývame o 15 00 hod. najubilejný XX. ročník Metodovho Memoriálu, kde vystúpia tieto spevácke zbory: Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc, Zbor sv. Jozefa z Michaloviec, Kňazský zbor sv. Jána Damaského z Prešova, Spevácky zbor pri ZUŠ F. Veselého v Stropkove, Mládežnícky speváčky zbor pri Chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok je sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú tri: ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Po sv. liturgiách o 16 00 hod. a 18 00 hod. bude požehnanie detí. Chceme preto povzbudiť všetkých rodičov, aby na sviatok, keď rodičia prinášajú maličkú Máriu do chrámu, prišli ste aj vy so svojimi deťmi, aby sme na nich mohli zvolávať Božie požehnanie a to najväčšie dobro – aby celým srdcom milovali Boha. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V sobotu sv. liturgia ráno nebude, ale o 11 00 hod bude jubilejná sv. liturgia pri ktorej budeme ďakovať za 70 r. ž. nášho brata Štefana. Na túto liturgiu vás všetkých srdečne pozývame. Ranná intencia sa odslúži na sv. liturgii o 11 00 hod.

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. O 15.00 pozývame členov Arcibratstva na každomesačné stretnutie.

Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je tretie stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2022/2023 v suteréne chrámu.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár