Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 23.10.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na Misie. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. je druhé stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2022/2023 v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Oznam: Kto ma záujem o gréckokatolícke časopisy SLOVO a MISIONÁR na rok 2023 je potrebné objednať v sakristii do 30.10.2022. Cena za Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€), Cena za Misionár na celý rok 21,-€ (elektronická verzia 8,-€).

Oznamujeme, Vám že zomrel p. Peter Berezný, dlhoročný kurátor, kantor a náš spolupracovník. Pohreb zosnulého bude v utorok 25. 10. 2022. O 10 00 hod. bude sv. liturgia v chráme Cyrila a Metoda v Stropkove a po nej pohrebné obrady v dome smútku v Stropkove.
Vičnaja mu pamjať!

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár