Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 31.7.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.
Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách. Piatok chorých od 8 00 hod.

V sobotu je sviatok Premenenia Pána – sv. liturgie budú – ráno 8 00 hod. sv. liturgia, (cirkevnoslovanská) a o 10 00 hod. sv. liturgia, (slovenská). Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. Večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na Katechizácia a katolíčke školy.

Na budúcu nedeľu bude zároveň archieparchiálna odpustová slávnosť na Litmanovú, na ktorú sme všetci pozvaní. Autobus do Litmanovej odchádza od Gymnázia ráno o 5 00 hod, Ak by ste mali záujem zapíšte sa vzadu na papier.

Oznam: Správca farnosti udeľuje dišpenz v piatok počas Jarmoku.

V sobotu: dňa 27.08.2022 sa uskutoční 10.ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka M. D. Trčku. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagát a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať, vzadu na stolíku je papier.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár