Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 19.6.2022

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok je sviatok Božského Srdca a sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. V tento deň je voľnica.

V sobotu pozývame na brigádu ohľadne skrášľovania areálu okolo chrámu a kláštora a upratovanie chrámu pred odpustovou slávnosťou na 9 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. O 19 00 hod. bude v kláštore stretnutie kurátorov.

Oznam: Stretnutie členov Arcibratstva Sv. Ruženca bude na budúcu nedeľu 26.06.2022 o 15 00 hod. Pozývame aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie.

Oznam: Odpustovú slávnosť, budeme sláviť 2 – 3.7.2022, a Farský deň s redemptoristami sa uskutoční 5.7.2022 so začiatkom o 15 00 hod. Pozvaní sú všetci: rodiny s deťmi, mladí aj starí. Príďte sa s nami stretnúť!

Ohlášky:
Ján Melník bývajúci v Bratislave a Anna Sivaková bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po 3x.
Danel Hic bývajúci v Stropkove a Zuzana Rusinková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Ing. Richard Skasko bývajúci v Stropkove a Mgr. Veronika Prusaková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Jakub Antoník bývajúci v Stropkove a Viktória Lehocká bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x
Marián Dolutovský bývajúci v Stropkov – Sitník a Veronika Marčišinová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x
Radko Homza bývajúci v Stropkove a Dominika Zajarošová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár