Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 15.5.2022

Dnes o 17 35 hod. Vás srdečne pozývame na moleben k presvätej Bohorodičke. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
O 19 00 hod. bude stretnutie rodičov detí pripravujúcich sa na prvú svätú spoveď a slávnostné sväté prijímanie

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok a utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V sobotu : po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na katolícke masmédiá. O 19 00 hod. bude v kláštore stretnutie kurátorov.

Oznam: Dnes uzatvárame počty na metropolitnú púť Božieho milosrdenstva do Krakova. Odchod autobusu je v sobotu ráno o 4 30 hod. od zvonice.

Ohlášky:

Jakub Porkolab bývajúci v Stropkove a Sabína Andrejková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1-2x.

Miloš Chalachan bývajúci v Stropkove a Ivana Simčaková bývajúca v Tisinci. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár