Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 27.03.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Od. 15 marca začal synodálny proces na farských úrovniach až dokonca apríla. Aj naša farnosť sa zapája do spoločných konzultácií. Niektorých z vás sme už z tohto dôvodu oslovili. No ak by sa chcel niekto zapojiť a nebol ešte oslovený, neváhajte. Preto dnes o 19 00 hod. Vás pozývame do nášho chrámu na synodálne konzultácie zo správcom farnosti a koordinátormi a vami, veriacimi, aby sme trocha viac predstavili o čom tieto stretnutia budú a k akým otázkam sa budete môcť vyjadriť.
Ďakujeme vopred za Vašu ochotu spoločne kráčať.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, od 8 00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia k osobnej modlitbe za ukončenie vojny na Ukrajine a vo svete až do 17 00 hod. Vzadu na stolíku bude vyložený papier, na ktorý sa budete môcť zapisovať na adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou, aby v chráme vždy niekto bol. O 17 30 hod bude krížová cesta, ktorú budú viesť deti druhej základnej školí. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. O 17 00 hod. Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

V sobotu pozývame miništrantov a všetkých, ktorí budú mať záujem zahrať si futbal do telocvične. Stretneme sa pred chrámom o 15 30 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod.

Oznam: Vzadu na stolíku si môžete za 5eur zakúpiť CD, ktoré naspievali veriaci z Ruskej Novej Vsi sú to pôstne a veľkonočné piesne. Kúpou tohto CD podporíte túto farnosť v oprave prasklín, ktoré sa im v chráme vytvorili. Fotky z tohto chrámu a prosba o pomoc je na nástenke.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár