Liturgický program v priebehu týždňa

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 7.2.2021

Aj v tomto nastávajúcom týždni vás pozývame k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.

• STREDA 10.2.2021 – novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia.
• SOBOTA 13.2.2021: sv. liturgie o 7 00 hod. a po nej Moleben k sv. Jozefovi nakoľko slávime Rok sv. Jozefa. Budeme ho prosiť o potrebné milosti.
• NEDEĽA 14.2.2021: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

Celý budúci týždeň prebieha na Slovensku Národný týždeň manželstva. Pozývame manželov a nielen ich, aby sa zapojili. Tohtoročná téma je „Bezpečne v manželstve“.

Ďakujeme vám za Vaše milodary na chrám a kláštor, že ani v tejto náročnej chvíli nezabúdate a pomáhate. Úprimné Pán Boh zaplať!

Článok napísal Metod Lukačik