Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 07.06.2020

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok pozývame deti ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímanie na sv. liturgiu, ktorá bude o18 00 hod. Po sv. liturgii bude stretnutie.

Vo štvrtok máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. poobede o 16 00 hod. a o 18 00 hod. Po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia a požehnanie Eucharistiou.

Na budúcu nedeľu: sv. liturgie dopoludnia 7 30 (pre seniorov), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 11 00 hod. a večer o 18 00 hod.

Článok napísal Metod Lukačik