Farské oznamy 30.6.2024

 

Dnes je zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca.

Dnes končí aj putovanie troch ikon Matky ustavičnej pomoci po farnosti. Veríme, že jej návšteva bola časom milosti a požehnania pre Vás.

Dnes v nedeľu je liturgický program ako obvykle. Popoludní o 16.00 hod. bude na cintoríne pri hroboch našim redemptoristov panychída za duchovných otcov, dobrodincov, kantorov, kurátorov, všetkých zosnulých veriacich z našej farnosti. Po večernej sv. liturgii budú mať mariánsku akadémiu rehoľné sestry služobnice.

Od pondelka do stredy (1.-3.7) bude trojdňová duchovná obnova s o. Jaroslavom Štelbaským, po každej večernej sv. liturgii bude aj jedna časť Akatistu k MUP, v stredu pred sv. liturgiou samozrejme aj Neustála novéna. V utorok a stredu sa o. Jaroslav prihovorí aj na rannej sv. liturgii.

Štvrtok (4.7.) 16.30 hod. sv. ruženec, 17.00 hod. Veľká večiereň, 18.00 archijerejská sv. liturgia s vladykom Milanom Chauturom, po nej Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi a potom večerná tichá eucharistická adorácia do 22.00 hod.

Júlový prvý piatok – chorých spovedáme už vo štvrtok dopoludnia od 8.00 hod.

Piatok (5.7.) je pre našu farnosť prikázaný sviatok sv. Cyrila a Metoda, o 7.00 hod bude sviatočná utiereň, o 8.00 hod. slovenská sv. liturgia, o 9.15 sv. ruženec a o 10.00 hod. staroslovienska archijerejská sv. liturgia s vladykom Mariánom Andrejom Pacákom. Počas slávnosti bude odhalenie a posvätenie pamätnej tabule o. Jozefovi Čverčkovi. Pri sv. liturgiách bude aj myrovanie. Večerná sv. liturgia už nebude. Dole v suteréne máme malú fotografickú výstavu z budovania a rekonštrukcie nášho chrámu.

Farský deň budeme mať v sobotu popoludní od 15.00 hod. Príďte sa stretnúť, porozprávať, pohostiť, ale môžete aj niečo svoje priniesť na pohostenie – agape. Tešíme sa na Vás.

Počas letných prázdnin máme dve výrazné zmeny v liturgickom programe: v sobotu nebude večerná sv. liturgia a v nedeľu budú iba tri, o 8.00 hod. staroslovienska, o 10.00 a o 18.00 hod slovenská.

Program odpustu je vzadu za lavicami. Bude nám treba vyplniť prosbu nášho vladyku Jonáša a po každej večernej sv. liturgii recitovať alebo vo sviatok a nedele aj zaspievať modlitbu Pod Tvoju ochranu sa utiekame (Pod Tvoju milosť pribihájem).

Kto sa prihlásil na augustovú púť na Moravu je potrebné uhradiť aj 130 eur, aby bola prihláška potvrdená a platná. Vzadu za lavicami je aj prihláška na detský tábor, ktorý bude v auguste. Pri odovzdávaní prihlášky už treba aj zaplatiť 60 eur.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár