Farské oznamy 24.12.2023

Kto by mal záujem o betlehemské svetlo, ktoré nám včera priniesli skauti, tak bude k dispozícii v našom chráme na tetrapode celý dnešný deň 24.12.

Liturgicky program na sviatky Narodenia nášho Pána Ježiša Krista:

Dnes je zdržanlivosť od mäsa, nie však pôst. Poobede o 15.00 hod. je Veľká večiereň a večer o 21.00 hod. je Veľké povečerie s litiou. Týmto večernými bohoslužbami už začíname sláviť sviatky Narodenia nášho Pána a Boha, Spasiteľa Ježiša Krista a vyvrcholia sv. liturgiami sv. Bazila Veľkého v pondelok o 8.00 hod, o 9.30 hod., o 11.00 hod. Počas všetkých sv. liturgií bude aj myrovanie. Poobede o 16.00 hod. bude modlitebný vianočný večer – hodinka s koledami a modlitbami.

V utorok je prikázaný sviatok Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke a sv. liturgie o 8.00 hod, o 9.30 hod., o 11.00 hod. V pondelok ako aj v utorok večerná sv. liturgia nebude.

V utorok 26.12 bude v RTVS Dvojka o 17.00 hod. vysielaný Vianočný program v Slovenskom Betleheme, ktorý bol nahrávaný v Stropkove minulý týždeň.

stredu je tretí deň sviatku Kristovho narodenia – Sv. apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan, sv. liturgie sú ráno 8.00 hod. a a večer 18.00.

Program je na nástenke, na internete ako aj vzadu za lavicami je niekoľko lístkov s vianočným liturgickým programom.

Vzadu sú brožúrky Christos raždajestja po 2,50 eur a nové brožúrky na Bohozjavenie po 3 eurá. Máme aj nový januárový Misionár.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí pomáhali s prípravou vianočných stromčekov, s betlehemom, zdobením i upratovaním chrámu.

Štvrtok 28. decembra o 19.00 hod. je farský radostný večer v suteréne chrámu, pozývame všetkých. Chceme sa stretnúť v radostnom duchu. Pohostenie je formou agapé, čiže vzájomného podelenia sa, kto čo môže priniesť a ponúknuť. Pozývame všetky farské spoločenstvá rodín, modlitby matiek, kurátorov, upratujúcich chrám, mládež, deti.

Piatok 29. decembra je voľnica.

V sobotu 30. decembra po večernej sv. liturgii o 19.15 hod. modlitba Chvál (s témou Vďačnosť ako liek) a po nej vianočný punč v suteréne chrámu.

Poslednú nedeľu 31.decembra 17.00 hod. ďakovná sv. liturgia, posledná v roku 2023. 31. decembra 22.30 hod. nočná eucharistická adorácia na konci kalendárneho roka a vstup do nového roku s Eucharistickým požehnaním o polnoci.

V sobotu 13. januára 2024 začína v rámci dekanátu kurz Alfa pre mládež. Spočíva z 10 stretnutí (každé dva týždne), kde je možnosť diskutovať na rôzne témy a zažiť silu spoločenstva ako aj objaviť silu kresťanskej viery. Bude prebiehať v suteréne nášho chrámu.

19.-21. januára 2024 spolu sa farnosťou Vasiľa Hopka organizujeme v našej farnosti kurz Rút pre manželov, bude ho viesť o. Jozef Maretta. Kurz sa začína v piatok o 18.00 hod a končí v nedeľu obedom. Je to príležitosť obnoviť, či posilniť svoje kresťanské manželstvo.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár