Farské oznamy 23.4.2024

V pondelok 24.6. máme odporúčaný, ale veľký sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Sv. liturgie ako vo sviatok, ráno o 8.00 hod. a poobede o 16.00 a večer o 18.00 hod.

V stredu 26. júna večer začíname jubilejný odpust Matky ustavičnej pomoci a sv. Cyrila a Metoda. V predvečer sviatku MUP k nám zavíta o. Michal Zamkovský a bude mať sv. omšu v kláštornom kostole o 18.00 hod. zároveň tam bude aj neustála novéna k MUP. (u nás vtedy nebude sv. liturgia v cerkvi) Bude to v kláštornom kostole, keďže presne pred 100 rokmi tam bola inštalovaná ikona MUP k verejnej úcte. Od cerkvi tam pôjdeme v procesii s ikonou MUP o 17.45 hod. A po skončení sa aj s ikonou vrátime späť, kde bude ešte možnosť si ju aj uctiť bozkom, keďže bude prístupná na osobitnom stolíku do štvrtka večera.

Vo štvrtok 27. júna je sviatok Matky ustavičnej pomoci, ráno sv. liturgia o 6.30 hod, večer o 18.00 hod, s nasledujúcim programom. O 17.20 hod bude Akatist k MUP, (treba si priniesť brožúrky V náručí matky, kde je ten akatist). Večernú sv. liturgiu bude sláviť arcibiskup a metropolita Jonáš a po sv. liturgii pôjdeme v procesii mestom s ikonou MUP na námestie, kde bude požehnanie mesta ikonou a potom sa po Konštantínovej ulici vrátime do chrámu.

V piatok ráno sv. liturgia o 6.30 a večerná o 18.00 hod s tým, že po nej o 19.15 hod. budú Chvály, aj na sv. liturgii aj na Chválach bude mať slovo náš viceprovinciál o. Miroslav Bujdoš. Po Chválach ste pozvaní na výstavu, ktorá bude v suteréne chrámu pripomínajúca 75 rokov od posviacky nášho chrámu a 100 rokov ikony MUP medzi nami v Stropkve.

V sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli, sv. liturgia ráno o 8.00 a večer o 18.00 hod.. Sme pozvaní aj na odpustovú slávnosť do Bokše. Po večernej sv. liturgii pozývame na mariánsku akadémiu, ktorú povedú sestry baziliánky. Počas oboch sv. liturgii bude aj myrovanie.

V nedeľu (30.6.) program ako obvykle, sv. liturgie o 8.00 hod, 9.30 hod., o 11.00 a večer o 18.00 hod.. Popoludní o 16.00 hod. bude na cintoríne pri hroboch našim redemptoristov panychída. Po večernej sv. liturgii budú mať mariánsky modlitebný program rehoľné sestry služobnice. Počas nedele, nebude zbierka na náš chrám, ale na Dobročinné diela Sv. Otca.

Celý program odpustu máte vytlačený na osobitných papieroch vzadu za lavicami.

Dnes večer o 19.15 hod. bude aj stretnutie kurátorov a cerkovníkov v kláštore ohľadom prípravy na odpust. Ďakujem všetkým zúčastneným za včerajšiu brigádu.

 

Program jubilejného odpustu 2024

Streda (26.6.) večer o 18.00 hod bude sv. omša v kláštornom kostole s o. Michalom Zamkovským, CSsR, misionárom milosrdenstva. Od cerkvi tam pôjdeme v procesii s ikonou MUP o 17.45 hod.. A po skončení sa aj s ikonou vrátime späť, kde bude ešte možnosť si ju uctiť.

Štvrtok (27.6.) večer je archijerejská sv. liturgia s vladykom Jonášom o 18.00 hod, pred ňou o 17.20 hod. bude Akatist k MUP a po nej bude procesia mestom s ikonou MUP.

Piatok (28.6.) večer sv. liturgia o 18.00 hod s našim viceprovinciálom a po nej o 19.15 hod. budú Chvály, kde bude mať slovo náš viceprovinciál o. Miroslav Bujdoš. V suteréne chrámu bude fotografická výstava pripomínajúca 75 rokov od posviacky nášho chrámu a 100 rokov ikony MUP medzi nami v Stropkove.

Sobota (29.6.) – prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli, sv. liturgie ráno o 8.00 a večer o 18.00 hod.. Po večernej sv. liturgii bude mariánska akadémia, ktorú povedú sestry baziliánky.

V nedeľu program ako obvykle, sv. liturgie o 8.00 hod, 9.30 hod., o 11.00 a večer o 18.00 hod.. Popoludní o 16.00 hod. bude na cintoríne pri hroboch našim redemptoristov panychída. Po večernej sv. liturgii budú mať mariánsky modlitebný program rehoľné sestry služobnice.

Od pondelka do stredy (1.-3.7) bude trojdňová duchovná obnova s o. Jaroslavom Štelbaským. V stredu o 17.30 hod. bude aj Neustála Novéna k MUP.

Štvrtok (4.7.) 16.30 hod. sv. ruženec, 17.00 hod. Veľká večiereň, 18.00 archijerejská sv. liturgia s vladykom Milanom Chauturom, po nej Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi a potom večerná tichá eucharistická adorácia do 22.00 hod. Júlový prvý piatok chorých spovedáme vo štvrtok dopoludnia.

Piatok (5.7.) je pre nás prikázaný sviatok sv. Cyrila a Metoda, o 7.00 hod bude sviatočná utiereň, o 8.00 hod. slovenská sv. liturgia, o 9.15 sv. ruženec a o 10.00 hod. staroslovienska archijerejská sv. liturgia s vladykom Mariánom Andrejom Pacákom. Pred ňou bude odhalenie a posvätenie pamätnej tabule o. Jozefovi Čverčkovi. Pri sv. liturgiách bude aj myrovanie. Večerná sv. liturgia už nebude.

ZMENA: Farský deň bude v sobotu (6.7.)  popoludní od 15.00 hod.Príďte sa pohostiť a stretnúť, ale môžete aj niečo priniesť na pohostenie – agape. 

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár