Farské oznamy 17.09.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. V utorok po sv. liturgii bude aj časť Akatistu rodín a takto každý utorok sa chceme venovať aj v kázni aj v modlitbe osobitne rodinám a manželskému povolaniu. V stredu 17.30 hod je Novéna k MUP pred sv. liturgiou. Vo štvrtok po sv. liturgii moleben k bl. Metodovi.

Prvé stretnutie rodičov s deťmi a správcom farnosti ohľadom prípravy na prvú sv. spoveď sa uskutoční v stredu 20. septembra o 19.00 hod. v kláštore.

Stretnutie miništrantov s o. Jozefom Trojom bude v sobotu o 15.00 kláštore. Stretnutie Arcibratstva sv. ruženca s o. Jozefom Trojom na budúcu nedeľu (24.9.) o 15.00 v chráme.

Stretnutie detí je v sobotu o 15.30 hod. v čajovni v suteréne chrámu. Vedie to Dominika Jancurová. je tom pre deti od 3. ročníka.

Stretnutie mládeže je v každú nedeľu v kláštore o 16.00 hod. Tvoríme nové farské spoločenstvo mladých, ste srdečne pozvaní. Je to pre mládež od 14 rokov, ako aj pre stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí hľadajú spoločenstvo veriacich, úprimné priateľstvá a tí, ktorí chcú spoznať bližšie Ježiša Krista a stať sa jeho aktívnymi učeníkmi.

Ponúkame Vám náš stolový kalendár za 3 eura, ako aj vyhlasujeme predplatné časopisu Misionár na budúci rok (cena je 21 eur), kto sa nahlási do 11. novembra, bude mať stolový kalendár zadarmo.

V sobotu 23. septembra 2023 odchádza autobus s pútnikmi do Krakova ráno 4.00 hod. nad cerkvou.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Matúš Homza bývajúci v Stropkove a Romana Vránová bývajúca v Dolnom Kubíne, ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Stale aktuálne oznamy:

Cesta uzdravenia – 4 mesačný formačný program. Ďalšie informácie na plagáte alebo u o. Metoda Marcela Lukačika CSsR (0911 525 794), ktorý vedie tento formačný program. Jeho cieľom je vykročenie k vnútornému uzdraveniu, spoznať cestu a spôsob ako svoje rany a trápenia odovzdať s dôverou Ježišovi – Lekárovi.

Prvé stretnutie rodičov s deťmi a správcom farnosti ohľadom prípravy na prvú sv. spoveď sa uskutoční v stredu 20. septembra o 19.00 hod. v kláštore. Prihlášky na prvú svätú spoveď a slávnostné sv. prijímanie eucharistie v tomto novom školskom roku 2023/24 v našej farnosti sú vzadu za lavicami v chráme a vypísanú prihlášku treba odovzdať správcovi farnosti do nedele 17. septembra.

Mladí, ktorý v roku 2024 plánujú prijať sviatosť manželstva v našom chráme, nech sa čím skôr nahlásia na farskom úrade. Najlepšie je hlásiť sa osobne správcovi farnosti, ale je to možné aj emailom (metodcssr@yahoo.com), či telefonicky (0911 525 794).

Stretnutie detí je v sobotu o 15.30 hod. v čajovni v suteréne chrámu. Vedie to Dominika Jancurová.

Stretnutie mládeže je v každú nedeľu v kláštore o 16.00 hod. Tvoríme nové farské spoločenstvo mladých, ste srdečne pozvaní. Vedie to o. Metod Lukačik.

Prvé stretnutie pre všetkých, ktorí žijú v tzv. iregulárnych situáciách (napr. rozvedení, rozvedení a znovu zosobášení, nezosobášení a žijúci spolu atď.) a chcú formačné a duchovné stretnutia, bude v nedeľu 1. októbra o 15.00 hod. v kláštore. Stretnutie povedie správca farnosti o. Metod M. Lukačik a bude vychádzať z posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár