Farské oznamy 16.7.2023

Dnes je zbierka na svojpomocný fond pre farnosti.

Liturgický program ako obvykle, s tým, že vo štvrtok je sviatok sv. proroka Eliáša, ráno sv. liturgia o 8.00 hod. a večer o 18.00 hod., po nej bude moleben k bl. Metodovi Trčkovi. V pondelok si spomíname na blaženého hieromučeníka Petra Pavla Gojdiča OSBM, ale liturgie budú v tento deň ako zvyčajne: ráno o 6.30, a večer o 18.00. V stredu je Novéna k MUP.
Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8.00 hod. (slovenská), o 9.30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11.00 hod. sv. liturgia. Večerná sv. liturgia bude o 18.00 hod.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Marián Šafranko bývajúci v Stropkove a Kamila Kupiec bývajúca v Krzeszowe, v Poľsku, ohlasujú sa po 3x.

Alexandra Holodová pochádzajúca zo Stropkova, avšak bývajúca Kremnici a Michal Ziman bývajúci v Kremnici. Ohlasujú sa po 3x.

Veronika Jurčišinová zo Stropkova a Maroš Čeleš z Nitry, ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by niektorý pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár