Farské oznamy 13.08.2023

Dnes je zbierka na katechizáciu a katolícke školy.
Dnes večer o 19.00 hod je v kláštore stretnutie kurátorského zboru so správcom farnosti.
Sv. liturgie budú tento týždeň ako zvyčajne. S tým, že v utorok máme prikázaný sviatok Zosnutia našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky, Márie, vždy Panny a sv. liturgie budú ráno o 8.00 hod., potom o 16.00 hod a o 18.00 hod., pri každej sv. liturgii bude aj mirovanie.
Na budúcu nedeľu je odpust v Ľutine. V sobotu pôjde autobus z Bukoviec o 14.00 hod. (vracať sa späť bude pred polnocou) a môže zobrať aj stropkovských pútnikov. Prosíme, zapíšte sa vzadu do zoznamu, kto by rád šiel s týmto autobusom do Ľutiny. Povzbudzujeme k putovaniu a účasti na tejto najväčšej gréckokatolíckej odpustovej slávnosti. Program odpustu je na nástenke.
V stredu je Novéna k MUP a po večernej sv. liturgii bude v kláštore stretnutie so ženami, ktoré upratujú chrám. Stretnutie sa bude týkať nielen upratovania chrámu, ale aj iné záležitosti ohľadom farnosti.
Na odpust bl. Metoda do Michaloviec organizujeme autobus na sobotňajší večerný program. Záujemcovia nech sa zapíšu do zoznamu za lavicami. Ženy, ktoré upratujú chrám, kantori i kurátori majú túto púť autobusom zadarmo. Stále platí pozvánka aj na sobotňajšiu cyklopúť zo Stropkova do Michaloviec. Cyklopútnici by sa naspäť už vracali autobusom.
V piatok 11.8. odišiel do večnosti Juraj Červeňák. Pohreb bude v pondelok o 13.00 hod., modlenie dnes o 19.00 hod..

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Patrik Kuzmovič bývajúci vo Svidníku a Mária Božiková bývajúca vo Svidníku, ohlasujú sa po 3x.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.
Dôležitý oznam pre tých, ktorý v roku 2024 plánujú sobáš v našej cerkvi, aby dohodli svoj termín so správcom farnosti a spolu s ním si naplánovali predmanželskú prípravu. Najlepšie osobne, ale je to možné aj emailom (metodcssr@yahoo.com), či telefonicky (0911 525 794).
Viete, že budujeme v našom kláštore duchovné a formačné centrum o. Jána Ivana Mastiliaka za ktoré je zodpovedný o. Anton. V ponuke sú rôzne duchovné a formačné stretnutia pre kňazov, manželky kňazov, rehoľníkov, ale aj vás laikov. Jednou z prvých ponúk je 4 mesačný program – cesta uzdravenia. Počas 4 mesiacov bude 8 stretnutí, 4 spoločné v týchto termínoch (28.9., 26.10., 23.11., 14.12) ostatné stretnutia budú individuálne po vzájomnej dohode s o. Metodom, ktorý dáva tieto špeciálne duchovné cvičenia na tému vnútorného uzdravenia. Teda, kto cíti, že potrebuje pomôcť s nejakým dlhodobým problémom, či duchovným zranením, nech sa prihlási. Program je určený pre osoby vo veku od 20 do 45 rokov. Počet účastníkov je maximálne 20 osôb. Príspevok je dobrovoľný, ak to nie je spojené s ubytovaním a stravou. Nemusíte, ale môžete bývať v kláštore, kedže program bude obsahovať prednášky, osobnú lektúru, modlitby a duchovné rozhovory a bude prebiehať len večer od 16.30 hod. do 21.30 hod. raz za mesiac. Nahlásiť sa je potrebné do 20.9.2023 na emailovej adrese duchovnecssr@gmail.com alebo u o. Antona Verbovského. Viac informácii získate u o. Metoda alebo o. Antona.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár