Farské oznamy 10.09.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. V stredu 17.30 hod je Novéna k MUP pred sv. liturgiou. Vo štvrtok je odporúčaný sviatok Povýšenie úctyhodného a životodárneho kríža nad celým svetom, v ten deň je aj zdržanlivosť od mäsa a sv. liturgie len ráno o 8.00 a večer o 18.00. Pri oboch sv. liturgiách bude aj mirovanie. V tento štvrtok už nebude moleben k bl. Metodovi. V piatok je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, preto je aj voľnica.

Pozývame mládež od 14 rokov na stretnutie do kláštora v túto nedeľu (10.9.) poobede o 16.00 hod. Chceme sa zoznámiť a vytvoriť nové farské spoločenstvo mladých.

Na budúcu sobotu (16.9.) o 15.30 hod. bude stretnutie detí dole v čajovni v suteréne, srdečne pozývame žiakov od 3. ročníka a vyššie.

Ponúkame Vám náš stolový kalendár za 3 eura, ako aj vyhlasujeme predplatné časopisu Misionár na budúci rok (cena je 21 eur), kto sa nahlási do 11. novembra, bude mať stolový kalendár zadarmo.

V našej farnosti sa stretávajú rôzne skupinky: detí, mládež, miništranti, rodiny, modlitby matiek, kantori, ženy a uvažujeme aj nad skupinou pre rozvedených, nasledujúc výzvy pápeža Františka, byť všetkým ľuďom nablízku a ponúknuť im milosrdenstvo. Ak by ste mali záujem o takéto formačné a duchovné stretnutia, dajte nám o svojom záujme vedieť. Plánujeme spraviť prvé takéto stretnutie v nedeľu 1. októbra o 15.00 hod. v kláštore pre všetkých, ktorí žijú v tzv. iregulárnych situáciach (napr. rozvedení, rozvedení a znovu zosobášení, nezosobášení a žijúci spolu atď.)

Na osobitnom papieri vo vitrínke sú stále aktuálne oznamy o púti do Svätej Zeme, o prihláškach na prvú sv. spoveď, ktoré treba odovzdať do budúcej nedele, o ceste uzdravenia ako aj oznam pre snúbencov.

V sobotu 16. septembra zavíta do Klokočova štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolini, program bude vysielať aj TV Lux, po sv. liturgii, ktorá bude o 10.00 hod posvätí pútnicke centrum v Klokočove. Všetci ste pozvaní na túto historickú slávnosť.

V sobotu 23. septembra 2023 sa organizuje metropolitná púť gréckokatolíkov autobusom do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Kto má záujem, nech sa zapíše do zoznamu, ktorý je za lavicami. Čas a program sa ešte upresní.

Ak niekto chce podarovať kvety na ozdobu nášho chrámu, nech tak urobí kontaktujúc správcu farnosti, keďže je určená jedna osoba, ktorá sa o stará ako dobrovoľníčka o kvetinovú výzdobu. Ide v tom ozname len o to, aby každý nedával kvety hocikde, kde sa jemu páči a všelijako upravené, ale aby to bolo jednotne a pekne naaranžované.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Dalibor Ferenc bývajúci v Stropkove a Mgr. Simona Komišaková bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 3x.

 Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár