Farské oznamy 03.09.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. V pondelok večer o 18.00 pozývame zvlášť žiakov a študentov na sv. liturgiu z príležitosti začiatku školského roka. V stredu 17.30 hod je Novéna k MUP. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlíme moleben k bl. Metodovi. V piatok máme odporúčaný sviatok Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. V teň deň sú sv. liturgie ráno o 8.00 a večer o 18.00. V piatok je voľnica a myrovanie pri každej sv. liturgii. Na budúcu nedeľu (10.9.) bude zbierka na svojpomocný fond pre farnosti II.

Ako redemptoristi organizujeme spoločnú púť do Svätej Zeme v termíne 20. – 27. 04. 2024, odchádza sa z Košíc, základná cena je 950 eur, nahlásiť sa treba do konca novembra. Pri prihlásení sa treba uviesť: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu bydliska, číslo cestovného pasu /pozor musí byť platný minimálne 6 mesiacov aj po návrate!, mobilný kontakt – email kontakt a informácia, kto chce a aké cestovné poistenie (komplexné cestovné poistenie 24 eur alebo pandemic poistenie 32 eur) a zaplatiť zálohu 500 eur. Ďalšie informácie na plagáte alebo na farskej web stránke alebo v cestovke AwerTravel.

Pripomíname 4 mesačný formačný program cesta uzdravenia. Ďalšie informácie na plagáte alebo u o. Metoda Marcela Lukačika CSsR (0911 525 794), ktorý dáva tieto špeciálne duchovné cvičenia.

Dnes popoludní o 15.00 hod je stretnutie kantorov so správcom farnosti v kláštore. Potom o 16.00 hod. je stretnutie mládeže so správcom farnosti tiež v kláštore. Pozývame všetkých mladých od 14 rokov, ako aj stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí chcú byť súčasťou farského spoločenstva mladých, ktoré bude mať svoje pravidelné formačné stretnutia, aby prišli na toto stretnutie.

Pripomíname prihlášky na prvú svätú spoveď a slávnostné sv. prijímanie eucharistiev tomto novom školskom roku 2023/24 v našej farnosti. Sú vzadu za lavicami. Vypísanú prihlášku treba odovzdať správcovi farnosti do 17.9.. Prvé stretnutie rodičov s deťmi bude v stredu 20. septembra o 19.00 hod. v kláštore.

Mladí, ktorý v roku 2024 plánujú prijať sviatosť manželstva v našom chráme, nech sa čím skôr nahlásia na farskom úrade. Najlepšie je hlásiť sa osobne správcovi farnosti, ale je to možné aj emailom (metodcssr@yahoo.com), či telefonicky (0911 525 794).

 

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Dalibor Ferenc bývajúci v Stropkove a Mgr. Simona Komišaková bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 2x.

Gabriel Tokarský bývajúci v Stropkove a Diana Šeršeňová bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 3x.

Ing. Patrik Patrík bývajúci v Medzilaborciach a MUDr. Viktória Kostilníková bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 3x.

Erik Murín bývajúci v Prešove a Nikola Varcholíková pochádzajúca zo Stropkova a bývajúca v Prešove, ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár