Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 1.5.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na seminár. O 17.30 bude moleben k presvätej Bohorodičke. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok po večernej sv. liturgii je stretnutie s farskou radou (kurátormi) v kláštore.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. O 17.30 sa pomodlíme moleben k presvätej Bohorodičke. Večerná sv. liturgia bude o 18. 00 hod.

Na budúcu nedeľu pôjde autobus do Litmanovej ráno o 06.00. Treba sa zapísať do stredy.

OZNAM: Gréckokatolícka farnosť bl. biskupa Vasiľa Hopka nás všetkých srdečne pozýva na odpustovú slávnosť v dňoch 12. – 15. mája 2022. V rámci odpustovej slávnosti budú aj modlitby chvál. Hlavným slúžiteľom nedeľnej odpustovej liturgie bude o. Jozef Kišák CSsR. Plagáty o odpustovej slávnosti a o chválach nájdete na nástenke.

OZNAM: Začíname mesiac máj, ktorý je mariánskym mesiacom. Počas tohto mesiaca sa budeme modliť moleben k presvätej Bohorodičke a to v tieto dni: pondelok a utorok po večernej sv. liturgii, v sobotu po rannej sv. liturgii a v nedeľu pred večernou sv. liturgiou.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár