Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 12.12.2021

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Od piatku 10.12.2021 sú znovu povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže max. 30 osôb alebo 25 m2 na osobu v režime OP (čo znamená “očkovaní a prekonaní covid-19”). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na charitu.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu.

Oznam: Kto ma záujem kalendáre môžete si zakúpiť nástenný kalendár na rok 2022 z motívom Klokočovskej Bohorodičky, knižný kalendár na rok 2022 – Cena je 3,00 €,-, stolový kalendár na rok 2022 – Cena je 2,20 €,-

Oznam: Kvôli pandémii a opatreniam, ktoré sú v našej krajine, tohto roku znovu nebude hromadné spovedanie pred sviatkami Kristovho narodenia. S dekanom o. Slavomírom Tarasovičom sme sa dohodli na rovnakom postupe v tom, že spovedať budeme priebežne pred a počas svätých liturgií, každý deň až do sviatkov od 17 30 hod. Neočkovaní, pre ktorých platí možnosť individuálnej pastorácie, sa môžu dohodnúť s kňazom na vysluhovaní sviatosti zmierenia a podávania svätého prijímania podľa potreby. V utorok 21.12. budeme aj my, aj o. dekan od 15 00 hod. spovedať v chráme neočkovaných, ktorí nemali možnosť vyspovedať sa v inom čase. Prosíme vás, aby ste si sviatosť zmierenia nenechávali na poslednú chvíľu.

Drahí bratia a sestry, milí veriaci. Voľby kurátorského zboru.
Ďakujeme za vašu aktívnu účasť vo voľbách do kurátorského zboru. Výsledky volieb sú už známe. Prísaha nových kurátorov našej farnosti bude až v novom roku, alebo podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár