Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 28.11.2021

Vláda SR vyhlásením lockdownu a núdzového stavu obmedzila aj slávenie bohoslužieb. Nakoľko sa v tomto nariadení doposiaľ neuskutočnili žiadne zmeny, bohoslužby z nášho chrámu sú slávené od 25. novembra bez verejnosti. Zúčastniť sa ich dá iba online vysielaním.

Chceme vám byť nablízku aj naďalej cez vysielanie bohoslužieb, preto vám ponúkame online prenosy z nášho chrámu sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova, ktoré môžete sledovať cez youtube. com.

Ponúkame vám tieto online prenosy
• ST: večer s Máriou – novena MUP o 17 30 hod. a sv. liturgia
• PIA: večer s Kristom – moleben pred Narodením Ježiša Krista o 17 30 hod. sv. liturgia o 18 00 hod. a adorácia
• NE: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská).

Možná je však individuálna pastoračná služba. To znamená, že po dohodnutí si termínu sa s nami viete stretnúť a vieme vám poslúžiť (sv. spoveď, rozhovor, iné). V tomto týždni je prvopiatkový týždeň. Možnosť vyspovedať sa bude možná len po telefonickej dohode s konkrétnym kňazom. To sa týka aj chorých, ku ktorým chodíme na prvý piatok.
Vopred vám ďakujeme za rešpektovanie týchto podmienok.

V našom chráme si môžete pri individuálnej návšteve zakúpiť nástenný kalendár na rok 2022 z motívom Klokočovskej Bohorodičky.

Drahí bratia a sestry, milí veriaci. Voľby kurátorského zboru.
Do 5.12.2021 máte možnosť vhadzovať volebné lístky, na ktorých treba zakrúžkovať 15 kandidátov. Ak by niekto ešte nemal volebný lístok, môže si ho vyzdvihnúť u o. Jozef Vojtilu. Právo voliť členov kurátorského zboru má každý veriaci farnosti, ktorý dosiahol osemnásty rok svojho života.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár