Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 17.10.2021

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Počas týždňa sv. liturgií pre režim základ.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), pre zaočkovaných o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) pre OTP. a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi pre zaočkovaných. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. pre režim základ. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na Misie.

Pri vstupe do chrámu je i naďalej povinnosť nasadiť si rúško a použiť dezinfekciu.

Náš okres je bordovej farbe, je potrebne viesť evidenciu účastníkov svätých liturgií. Preto vás prosíme, aby ste si už doma napísali na papierik telefónne číslo, alebo mailovú adresu (bez mena a priezviska) a vhodili ich pri príchode do chrámu do pripravenej skrinky.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu.

Počas celého mesiaca október vás pozývame k modlitbe sv. ruženca. Modlime sa ho najmä v chráme pred rannými či večernými sv. liturgiami, aby sme obnovili to, čo tu kedysi bolo zaužívané.

Drahí bratia a sestry, milí veriaci. Voľby kurátorského zboru.
– Aktuálny kurátorský zbor našej farnosti je už dlhý čas v tom istom zložení. Keďže vekový a zdravotný stav niektorých členov im už neumožňoval plniť ich poslanie rozhodli sa zrieknuť svojho členstva a správca farnosti s kurátorským zborom ich zrieknutie prijali. Teraz nastal čas a nám všetkým sa ukladá za povinnosť zvoliť nový kurátorský zbor, aby mohli právoplatne fungovať a napomáhať rozvoju našej farnosti. Je preto našou povinnosťou vyhlásiť nové voľby kurátorského zboru farnosti.
– Nadpolovičná väčšina členov musí byť volená veriacimi a zvyšných členov si určuje miestny správca farnosti menovaním.
– Od nedele 10.10.2021 môžete mená viacerých kandidátov napísať na ľubovoľný lístok, na ktorý je potrebné uviesť meno a priezvisko navrhovaného kandidáta. Lístky je potrebné vhodiť do krabice s označením kurátorský zbor, ktorá je umiestnená na stolíku v zadnej časti chrámu a to do nedele 31.10.2021.
– V nedeľu 31.10.2021 určená volebná komisia následne sčíta všetky vami navrhnuté mená kandidátov a vytvorí zoznam voliteľného lístka kandidátov do kurátorského zboru s počtom získaných hlasov.
Ďakujem za spoluprácu.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár