Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 12.09.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na Podporný fond. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok je sviatok Povýšenie svätého Kríža. sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V stredu je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky – sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. o 17 45 hod. bude Novéna k MUP a 18 00 hod. sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi. a o 19 00 hod. bude nácvik chrámového zboru na oslavy JUBILEA 100 rokov redemptoristov na Slovensku.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii 19 15 hod., budú chvály, na ktoré Vás srdečné pozývame. Budú ich viesť o. Jozef Kišák CSsR z mladými a slovo bude mať náš protoihumen o. Metod Lukačik CSsR.

V tomto roku si redemptoristi pripomínajú 100 rokov od ich príchodu na Slovensko a založenia ich prvého kláštora na Slovensku v Stropkove. Preto na budúci víkend budú hlavné oslavy tohto vzácneho jubilea v Stropkove na ktoré vás srdečne pozývame. Celý program je na plagáte na nástenke pred chrámom. Celú slávnosť bude možné sledovať aj v TV Zemplín alebo na internete v živom vysielaní TV Logos.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a o 9 00 hod. bude v suteréne nášho chrámu vedecká konferencia a predstavenie dejín redemptoristov na Slovensku. Zároveň bude na tomto stretnutí aj predstavená nová kniha o. Atanáza Mandzáka CSsR. o Redemptoristoch v Stropkove. Večer o 17 00 hod. sv. omša v Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita, po nej bude procesia do chrámu sv. Cyrila a Metoda, ktorú zakončíme časťou Akatistu k Matke ustavičnej pomoci. Prineste si preto brožúrky v Náručí matky, kde je tento akatist, ako aj sviečky na procesiu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod., o 9 30 hod. moleben k bl. Metodovi. a o 10 00 hod. Archijerejská sv. liturgia, kde budú prítomní viacerí vladykovia a vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý sa k nám aj prihovorí na sv. liturgii. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
Kto sa zaregistroval a zapísal na návštevu pápeža do Prešova je potrebné zobrať občiansky preukaz a vstupenku, autobus odchádza v utorok 14.09.2021 ráno o 4 30 hod. od chrámu.

Ohlášky:
Denis Semanco bývajúci v Stropkove a Viktória Lehocká bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Juraj Košuth bývajúci v Košiciach a Mária Vrabľová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Patrik Kačmár bývajúci v Duplíne a Ivana Vatraľová bývajúca v Šandal – Roveň. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár