Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 6.6.2021

Od budúceho týždňa je kapacita chrámu na 50 % osôb. Sedenie je šachovnicové. Miesta sú vyznačené bielym lístkom. Namiesto respirátora je dovolené použiť rúško. Pri vstupe je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy.

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k Božskému Srdcu o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. Božskému Srdcu.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičov a deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok: máme odporúčaný sviatok Božského Srdca Ježiša Krista. sv. liturgie ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod. po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k Božskému Srdcu. V tento deň je voľnica. O 16 00 hod. sv. liturgia nebude lebo je sobáš.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Večer o 19 00 hod. je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v suteréne chrámu.

Vo štvrtok o 19 00 hod. je nácvik zboru na odpustovú slávnosť, ktorá bude 4. – 5. júla 2021.

Oznam: Ponúkame knihu: VZKRIESENIE SRDCA. Autor je o. Ľuboslav Petričko. Cena 7,00 €,-

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár